Beobank - Banner Januari/April

Zorgvolmacht : een must voor elke ondernemer

Heeft u er al eens bij stilgestaan wie uw vermogen zal beheren wanneer u hiertoe plots niet meer in staat bent? Wanneer u bijvoorbeeld in een comateuze toestand belandt of wanneer u aan dementie lijdt, kan uw vermogen geblokkeerd worden. U kunt in dit geval niet meer aan successieplanning doen en ook de werking van uw onderneming kan in gevaar komen. Om de tussenkomst van een vrederechter en een vreemde bewindvoerder te voorkomen, kan het opstellen van een zorgvolmacht een oplossing bieden.

Wat?

Met een zorgvolmacht geeft u op het moment dat u nog wilsbekwaam bent aan een of meerdere personen een volmacht. Zij mogen dan in uw plaats bepaalde beslissingen nemen of bepaalde handelingen stellen op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om uw vermogen te beheren. Het beheer van het vermogen wordt dan geregeld door een door u aangeduid persoon waarin u vertrouwen heeft.

Modaliteiten

Aanstelling van de lasthebber

U kiest volledig vrij wie uw vermogen mag beheren wanneer u dat zelf niet meer kunt. Veelal worden

de partner en/of de (meerderjarige) kinderen aangesteld. U voorziet best ook een opvolgend lasthebber, voor het geval de lasthebber zijn mandaat niet meer kan of wil uitvoeren.

Inwerkingtreding

De volmacht kan onmiddellijk in werking treden, ofwel vanaf het moment dat u effectief wilsonbekwaam wordt, ofwel bij het bereiken van een bepaalde leeftijd.

Bevoegdheden voor de lasthebber

Als lastgever kunt u zelf alles vastleggen. Het mandaat kan enerzijds beperkt worden tot daden van beheer. Dit zijn eerder praktische zaken, zoals het invullen van de belastingaangifte of het afhalen van een getekende brief. Anderzijds kunt u de lasthebber ook toelaten om op te treden bij de uitvoering van daden van beschikking, zoals een schenking of de verkoop van onroerende goederen. Kortom, een zorgvolmacht is een zekerheid die ervoor zorgt dat uw familie bij uw wilsonbekwaamheid snel kan handelen buiten de controle van de vrederechter om.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis