ixina - Oktober/November 2022

Zaterdag wordt niet langer een werkdag: waar moet u als werkgever opletten?

Op 1 juli 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene Bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd. Daarin wordt bepaald dat “werkdagen alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen zijn”. Dit treedt in werking op 1 januari 2023 zodat vanaf deze datum zaterdag niet langer beschouwd zal worden als een werkdag.

Wat betekent dit nu voor u als werkgever?

Ontslag om dringende reden

Opzeggingsbrief


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis