Registreer u nu bij Franchise.be en vind de Match die het beste bij u past!

Vormen van franchising

Franchising kan diverse vormen aannemen. Het kan gaan om productie, distributie, diensten, industriële of masterfranchising. Hieronder situeren we deze vormen van franchising, samen met een aantal gekende voorbeelden.

Productiefranchising
Bij produktiefranchising worden de goederen door de franchisegever of onder zijn naam of handelsmerk vervaardigd en pas daarna via een netwerk van franchiseverkooppunten bij de klant gebracht. 

Voorbeelden van produktiefranchising zijn: Yves Rocher, Godiva, Heytens, Delifrance, ...

Distributiefranchising
In het geval van distributiefranchising treedt de franchisegever op als een soort van inkoopcentrale. Hij concentreert zich op de selectie van door derden vervaardigde producten. Mogelijk gebeurt dit in samenspraak met zijn franchisenemers. 

Distributiefranchising ontmoet u in het straatbeeld onder volgende uithangborden: Ixina, Délitraiteur, Match, Hubo, Brico, Hubo, ...

Met deze vorm van franchising wordt het accent op de distributie gelegd. In essentie is de franchisegever een voortverkopen met bijzondere kennis op het vlak van inkoopbeleid.  De gecentraliseerde aankoop moet de franchisenemer onmiddellijke voordelen opleveren.

Dienstenfranchising
Bij dienstenfranchising biedt de franchisenemer, volgens de specificaties van de franchisegever, zuivere diensten of diensten met levering van producten die rechtstreeks met die diensten verband houden aan.

Voorbeelden situeren zich onder andere op het vlak van reinigingsdiensten (vrachtwagenpark, informatica-uitrusting), herstellingsdiensten, hotelketens.  Bekende namen zijn Novotel, Ibis, Quick, McDonald`s, Avis, Hertz, Franck Provost.

Eigen aan dit franchisetype is dat de franchisenemer een origineel door de franchisegever bedacht concept van dienstverlening commercialiseert. Het succes van de formule hangt in hoge mate af van de know-how van de franchisegever en de nauwkeurigheid waarmee de franchisenemer diens accuraat opgestelde instructies toepast.

Industriële franchising
Met deze formule kan de franchisegever zijn productie decentraliseren door een volledige productie-eenheid te exporteren. De franchisenemer vervaardigt de goederen volgens de normen en instructies van de franchisegever. De franchiseactiviteiten worden echter ruimer gezien dan alleen de technische aspecten. De franchisenemer is tevens verantwoordelijk voor de distributie van de goederen onder het merk van de franchisegever.

Typische voorbeelden van industriële franchising zijn Coca Cola en Yoplait.

Bij industriële franchising zijn zowel franchisegever als franchisenemer industriële ondernemingen. De klassieke elementen van franchising worden veelal aangevuld met een vorm van licentie en de levering van grondstoffen.

Masterfranchising
Door allerlei eigenheden zoals uitgestrektheid, taal, wetgeving, consumentengedrag, reclame, klantenpotentieel, ... kan de franchisegever beslissen om een masterfranchisenemer te kiezen voor een bepaald gebied te veroveren.  

Er is sprake van masterfranchising als een franchisenemer voor een bepaald territorium (bijvoorbeeld België of de Benelux) het recht verkrijgt om onderfranchiseovereenkomsten af te sluiten. 
Hierdoor heeft de masterfranchisenemer twee petjes op : enerzijds dat van franchisenemer waarbij hij over zijn gebied verantwoording verschuldigd is  aan de franchisegever, anderzijds dat van franchisegever waarin hij, ten aanzien van alle franchisenemers in zijn gebied, alle normale functies vervult.
Zo zal hij in deze laatste hoedanigheid eerst zelf één of meer pilootzaken moeten opzetten. Neemt de buitenlandse franchisegever hierin mee het financiële engagement, dan bewijst hij de ernst van zijn keten.  Eenmaal dit zijn verdienste bewezen heeft, kan de masterfranchisenemer starten met het afsluiten van contracten met de franchisenemers, de organisatie van een basisopleiding, het op punt stellen van een  permanente en efficiënte bijstand, ...
Masterfranchising kan betrekking hebben op zowel produktie-, distributie-, diensten- als industriële franchising.  

De kandidaat-masterfranchisenemer mag niet onderschatten dat hij zal moeten beschikken over een pak persoonlijke vaardigheden, een hele infrastructuur en veel meer financiële middelen dan bij een gewone franchise. Franck Provost, Illico Travaux, Cash Converters en Pizza Hut zijn voorbeelden van masterfranchising.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis