De standaardisatie geschiedt conform het PEPPOL bis-formaat en de uitreiking van de factuur wordt gedaan via het PEPPOL-netwerk. Afwijkingen worden getolereerd mits ze voldoen aan de European Standard norm.

Voor wie geldt deze verplichting?

Het nieuwe systeem zal alleen van toepassing zijn in de B2B-context. Alle in België gevestigde btw-belastingplichtige leveranciers en afnemers, alsook de leden van btw-eenheden en de Belgische vaste inrichtingen zullen onderhevig zijn aan de verplichting.

Leveranciers

De nieuwe verplichting zal niet rusten op de leveranciers die worden belast op basis van de forfaitaire regeling, op gefailleerde leveranciers of op btw-belastingplichtigen die uitsluitend vrijgestelde handelingen verrichten (al dan niet met recht op aftrek).

Afnemers

Een gestandaardiseerde elektronische factuur moet niet uitgereikt worden ten aanzien van afnemers van de occasionele verkoop van een nieuw gebouw en van de occasionele intracommuntaire verkopen van nieuwe vervoersmiddelen. Evenmin moet een elektronische factuur uitgereikt worden ten aanzien van de afnemers die uitsluiten van btw vrijgestelde handelingen verrichten.

Welke handelingen zijn onderworpen aan deze verplichte facturatie?

Het is duidelijk dat alleen leveringen van goederen en diensten gelokaliseerd in België binnen het toepassingsgebied vallen.

Vanaf wanneer?

Het ontwerp voorziet in een gefaseerde implementatie die nog aan de goedkeuring van het parlement moet onderworpen worden. Voorlopig staat de volgende timing voorop:

  • 1 juli 2024 : Grote ondernemingen met een jaaromzet van meer dan 9.000.000 euro (excl. btw) in 2023.
  • 1 januari 2025 : Bedrijven met een jaaromzet tussen 700.000 euro (excl. btw) in 2023 of 2024 en 9.000.000 euro (excl. btw) in 2023.
  • 1 juli 2025 : Alle andere btw-belastingplichtigen met uitzondering van de belastingplichtigen die onder de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen en landbouwers vallen.
  • 1 januari 2028 : Belastingplichtigen die voorheen niet verplicht werden.
Heeft u vragen hieronder? Contacteer dan één van de experten van Vandelanotte.
Nieuws
sodalis logo.png
Tijdsregistratie: nieuwe clausule arbeidsreglement Lees meer
Bitcoin
Bitcoin: de munt van de toekomst? Lees meer
TEDi: "We willen binnen 4 jaar 100 winkels in België hebben" Lees meer
Winkelvastgoedfonds Vastned fuseert Belgische en Nederlandse tak Lees meer
Vandelanotte slaat handen in elkaar met Cogitax Lees meer
Ahold Delhaize vindt opvolger voor Wouter Kolk bij Metro Lees meer

5 Goede redenen om lid te worden

Word Lid

Ruimste aanbod

Persoonlijke matching

Direct contact

Gratis advies

Franchise Academy

We hebben uw goedkeuring nodig Wij houden van cookies. Deze cookies zijn nodig om uw ervaring nog persoonlijker te maken. Ze slaan geen persoonsgegevens op. Vindt u dit Ok?