Download Gratis uw Franchise startersgids

Verloren vakantierechten van bedienden: wanneer moet u ze uitbetalen?

In principe moeten de werknemers alle (wettelijke) vakantiedagen voor het einde van het jaar opnemen. Doen zij dat niet, dan zijn zij die dagen kwijt. De dagen die zij niet opnemen mogen niet worden overgedragen of uitbetaald. Maar wat als een werknemer omwille van bepaalde omstandigheden zijn of haar vakantiedagen niet volledig heeft kunnen opnemen? In dit artikel willen wij u erop attent maken dat sommige bedienden recht hebben op een "decemberregeling".

Als een bediende afgelopen jaar verminderd is in arbeidsduur, door bvb. tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof om medische bijstand, etc., dan is de werkgever verplicht om de verloren vakantierechten uit te betalen samen met de loonafrekening in december.

Voorbeeld

Stel dat een bediende gedurende zijn loopbaan al jaren voltijds (38u per week en 5 dagen per week) werkt in de organisatie. Sinds 1 april neemt de werknemer voor 8,5 maanden ouderschapsverlof. Van januari t.e.m. maart heeft de werknemer nog geen verlof opgenomen.

In december volgt er dus een december afrekening. De bediende heeft vanaf 1 april recht op 10 verlofdagen, want men kan nooit meer verlof opnemen dan het arbeidsregime waarin men werkt (in dit geval 19u in plaats van 38u, ook al bouwde hij in 2021 het maximum aantal dagen op, namelijk 20). Het dubbel vakantiegeld is in de maand mei of juni berekend op het halftijdse loon, terwijl de werknemer recht heeft op ‘voltijds’ dubbel vakantiegeld.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis