Registreren

Overdraagbaarheid investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting verlengd naar twee jaar

Natuurlijke personen en kleine vennootschappen die bij de oprichting of uitbreiding van hun activiteiten een investering uitvoeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Naast de verhoogde investeringsaftrek van 25 procent als gevolg van de coronacrisis, werd nu ook de overdraagbaarheid voor investeringen in 2020 uitgebreid van 1 naar 2 jaar.

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering afgetrokken mag worden van de belastbare winst. Het percentage kan eenmalig worden toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde of kan worden gespreid over de afschrijvingsperiode van de investeringen.

Activa die in aanmerking komen

Het moet gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat verkregen of tot stand zijn gebracht, of om nieuwe immateriële vaste activa. In België mogen deze activa uitsluitend gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit en moeten ze minstens over drie jaar afschrijfbaar zijn. Investeringen zoals personenwagens of wagens voor dubbel gebruik zijn uitgesloten.

Verhoogde investeringsaftrek

Investeringen die na 12 maart 2020 gebeuren, vallen als gevolg van de coronacrisis onder de tijdelijke verhoogde investeringsaftrek van 25 procent. Dat tarief werd ondertussen verlengd tot 31 december 2022 en kadert in een breder economisch steunpakket. De verhoogde investeringsaftrek is van toepassing op eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.

Verlenging overdraagbaarheid

Indien uw vennootschap onvoldoende winst heeft gemaakt, kan de investeringsaftrek overgedragen worden naar het volgende belastbare tijdperk (in de vennootschapsbelasting). Als gevolg van de coronacrisis werd de overdraagbaarheid van de investeringsaftrek uit investeringen gedaan in 2019 al uitgebreid naar de volgende twee belastbare tijdperken. Ook investeringen uit 2020 kennen nu een uitgebreide overdraagbaarheid tot 31 december 2021. In de personenbelasting is de overdracht van de niet-verleende investeringsaftrek onbeperkt overdraagbaar.

Als gevolg van corona-crisis werd de overdraagbaarheid voor wat betreft de investeringsaftrek uit investeringen gedaan in 2019 reeds uitgebreid tot de twee volgende belastbare tijdperken. Door de aanhoudende crisis werd de overdraagbaarheid intussen eveneens verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2021.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis