Hulp bij juiste franchiseconcept

Goed nieuws voor cafés en restaurants: tijdelijke btw-verlaging voor de horeca

Naast de heropening van de terrassen van cafés en restaurants, voorzien voor zaterdag 8 mei, heeft de federale regering ook tijdelijke fiscale gunstmaatregelen genomen die de caféhouders en restaurantuitbaters verder moeten ondersteunen. Hiervoor werd op 23 april een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat in werking zal treden vanaf 8 mei.

De volgende, tijdelijke btw-tarieven, zullen van toepassing zijn:

* (m.u.v. bepaalde luxeproducten zoals kaviaar, langoesten, kreeften, krabben, oesters,…)

Voor de horecazaken met een geregistreerd kassasysteem (GKS), zal de programmering van de btw-codes moeten aangepast worden tegen de heropening. De artikels die in aanmerking komen,  moeten dus geherprogrammeerd worden met code C.

Tot slot dient ook opgemerkt te worden dat de inkomsten die de horeca zal genereren met de heropening van hun terrassen, niet wordt meegerekend voor het bepalen van de Vlaamse steun waarop men recht heeft. De steun is dus onafhankelijk van het al dan niet openen van het terras.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis