Eye Wish - Banner Februari - April
  • Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestemd en goedgekeurd!

    Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 zal dit nieuwe WVV stapsgewijs in werking treden. Het nieuwe wetboek brengt heel wat substantiële wijzigingen met zich mee, waarbij de wetgever vereenvoudiging en flexibilisering als krachtlijnen vooropgesteld heeft. Franchise Expert partner Vandelanotte geeft u hierbij een beknopt overzicht van enkele belangrijke krijtlijnen:

    Vandelanotte, 16-03-2019

250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis