Download Gratis uw Franchise startersgids
  • Mag uitsluiting van de verkoop via internet in de franchiseovereenkomst ?

    De verkoop via internet is nagenoeg niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch is internet niet voor alle producten, diensten en sectoren het ideale distributiekanaal en zou de franchisegever om redenen van bijvoorbeeld imago, belang van adviesverlening of vrees voor namaak de verkoop via internet kunnen uitsluiten in de franchise-overeenkomst. De geldigheid van dergelijke contractuele beperkingen van de mededinging komt echter onder vuur te liggen ingevolge een arrest van 13 oktober 2011 in de zaak Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (Zaak C-439/09).

    Nick Boury, 29-05-2018

250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis