Beobank - Banner Januari/April
  • ‘Carry back’ voor coronaverliezen is een feit

    Omdat de gevolgen van de coronacrisis voor heel wat ondernemers wellicht nog een hele tijd voelbaar zullen zijn, keurde de Kamer een wetsontwerp goed dat hen toelaat om coronaverliezen fiscaal vervroegd in aftrek te brengen. Vennootschappen kunnen de aftrek van deze verwachte coronaverliezen nu vervroegen.

    Vandelanotte, 07-07-2020

250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis