We Invest - Februari-April
 • Voor het oog van de camera: dit moet u weten over de nieuwe Camerawet

  Met alle drukte rond de General Data Protection (of GDPR) zouden we haast vergeten dat op 25 mei 2018 ook de nieuwe Camerawet in werking is getreden. De wet wijzigt niet alleen de regels rond drones en dashcams, maar brengt ook wijzigingen mee voor het plaatsen van bewakingscamera’s. Wie zich in het verleden al in regel stelde met de Camerawet, is vandaag niet automatisch in orde. Maar wat moet u nu precies weten? Vandelanotte legt het uit.

  Vandelanotte, 10-12-2018

 • Wat is een precontractueel informatie document voor franchise?

  Het is een hele mondvol “de wet van de verplichting van de precontractuele informatie” officieel de wet Commerciële samenwerking. Gelukkig is het iets minder complex dan hoe het in de volksmond met moeite kan uitgesproken worden, laat staan begrijpen. In dit artikel bekomt u alle informatie zodoende u zelf aan de slag kan.

  Nick Boury, 02-11-2018

 • Franchise contract: Wat moet er nu echt in staan?

  Wanneer een kandidaat ondernemer beslist om te ondernemen met een franchise formule dient de krijtlijnen van deze samenwerking verankerd te worden in een franchise contract. Dit franchise contract vormt de overeenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer die de samenwerking van beide partijen contractueel vastlegt en reguleert.

  Nick Boury, 30-10-2018

 • Mag uitsluiting van de verkoop via internet in de franchiseovereenkomst ?

  De verkoop via internet is nagenoeg niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch is internet niet voor alle producten, diensten en sectoren het ideale distributiekanaal en zou de franchisegever om redenen van bijvoorbeeld imago, belang van adviesverlening of vrees voor namaak de verkoop via internet kunnen uitsluiten in de franchise-overeenkomst. De geldigheid van dergelijke contractuele beperkingen van de mededinging komt echter onder vuur te liggen ingevolge een arrest van 13 oktober 2011 in de zaak Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (Zaak C-439/09).

  Nick Boury, 29-05-2018

 • Franchise en apotheek: verzoenbaar ?

  De franchiseovereenkomsten komen nog weinig voor in het Belgische farmaceutisch landschap. Franchise wordt evenwel gekenmerkt door de overdracht van een specifieke know-how van de franchisegever, de aanwezigheid van onderscheidende tekens naar het (potentieel) cliënteel toe en een productgamma dat ter beschikking wordt gesteld aan de franchisenemer.

  Nick Boury, 29-05-2018

 • Uw merk, design en idee beschermen in 6 vragen

  Als ik mensen vraag “Bent u goed in namen onthouden?” krijg ik meestal “neen” als antwoord. Tot ik hen vraag om zoveel mogelijk producten, diensten en ondernemingen op te lijsten.

  Nick Boury, 29-05-2018

 • Zelfstandigen: bescherm uw gezinswoning tegen schuldeisers

  Amper 900 zelfstandigen beschermen zich jaarlijks tegen het risico dat schuldeisers beslag kunnen leggen op hun ...

  Bron: Securex, 27-02-2018

 • GDPR – informatieplicht en data register

  Tegen 25 mei 2018 moet de werkgever de Europese Algemene Verordening inzake gegevensbescherming (hierna GDPR)in zijn onderneming toepassen.

  Nick Boury, 05-02-2018

 • Algemene voorwaarden, een must?

  Vind jij de gebruiksvoorwaarden van Apple ontspannende nachtlectuur? Of eerder slaapverwekkend? Er werd inderdaad nog nooit een literatuurprijs uitgereikt voor algemene voorwaarden, maar toch zijn deze kleine lettertjes best interessant! Zowel voor ondernemers als voor hun klanten.

  http://www.securex.be, 25-01-2017

 • Juridische checklist voor kandidaat franchisenemers

  Bij een Quick Scan wordt het ontwerp-franchisecontract onderzocht op 10 mogelijke struikelblokken.

  Unizo, 24-01-2017

 • Conflicten voorkomen en oplossen in het kader van Franchising

  In commerciële samenwerkingen komt het erop aan om op een realistische en redelijke manier met conflicten of mogelijke conflicten om te gaan. Om conflicten bij franchising te vermijden is het belangrijk om: Van bij het begin de verwachtingen op elkaar af te stemmen en wederzijds te toetsen; tijdens de samenwerking goed en open te communiceren; conflicten tijdig te onderkennen en te anticiperen; en eventuele conflicten snel, efficiënt en creatief op te lossen.

  Alexander Hansebout, 23-01-2017

 • Wat is de termijn na afgifte van het precontractueel informatiedocument?

  Nog steeds stelt men in de praktijk vast dat er vergissingen worden begaan bij de afgifte van het precontractueel informatiedocument met als gevolg dat de franchisenemer gedurende twee jaar na afsluiting van het franchisecontract de nietigheid ervan kan vorderen.

  DBB, 20-01-2017

 • Mogelijkheden om te experimenteren met arbeidsregels

  We moeten met z’n allen meer en langer aan de slag en bovendien moeten de jobs werkbaar, duurzaam en tegelijkertijd ook flexibel zijn. Om dit allemaal te verwezenlijken, wil minister van Werk Kris Peeters aan de sectoren en de bedrijven een `menu` van mogelijkheden bieden om te gaan experimenteren met arbeidsregels die afwijken van de bestaande wetgeving. Ook nieuwe regelgevingen zullen worden uitgewerkt.

  Securex, 12-01-2015

250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis