Vandelanotte accountants voor de Franchise wereld
 • Vrijstelling sociale bijdragen als zelfstandige

  Als u als zelfstandige absoluut geen mogelijkheid ziet om uw sociale bijdragen te betalen, kunt u vragen om uw sociale bijdragen voor een bepaalde periode vrij te stellen, om op die manier even wat financiële ademruimte te creëren.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Ken je zwakke plekken als leider

  Als ondernemer of leidinggevende heb je vertrouwen in jezelf. Daarom ken je waarschijnlijk ook je eigen sterke punten goed. Maar een echt goed leider word je pas wanneer je ook je zwaktes kent. In dit artikel lees je hoe je persoonlijke valkuilen identificeert en ermee omgaat.

  Nick Boury, 29-05-2018

 • 7 manieren om je nieuwe werknemer welkom te laten voelen

  Als succesvolle ondernemer kan je team snel groeien. Daarbij is het belangrijk dat je iedere nieuwe aanwinst snel up and running krijgt. En hoe sneller je werknemers zich welkom voelen, hoe sneller ze ook productief aan de slag kunnen. Hoe je dat doet, lees je in deze tips.

  Nick Boury, 29-05-2018

 • Het dreamteam van de franchise ondernemer? Een echt voetbalteam!

  Als we nu eens het ondernemerschap zouden vergelijken met de populairste sport ter wereld? Net zoals in het voetbal moet je om te slagen volharden, je hebt actie nodig en vooral een team. Voor dit nieuwe artikel stel ik voor om jullie te laten kennismaken met mijn ideaal dreamteam …

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Tot 20% korting op uw bedrijfsvoorheffing

  Als startende onderneming kunt u genieten van 10 of 20 procent korting op de doorstorting van uw bedrijfsvoorheffing. Een nieuwe maatregel die de regering op 1 augustus 2015 in het leven riep om jonge ondernemingen (tot 4 jaar) extra zuurstof te geven.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Zijn uw medewerkers regelmatig afwezig? Bereken de directe kosten voor uw organisatie!

  Sinds kort biedt Securex een simulatietool aan die berekent welke directe kost absenteïsme teweegbrengt voor uw organisatie. De tool baseert zich eenvoudigweg op nationale benchmarkcijfers, jaarlijks verzameld door ons research center.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Zo bespeur én blus je een beginnende burn-out

  Ken je Fred al? Fred is die ene collega die iedereen het nakijken geeft met zijn tomeloze werklust. Als eerste binnen, als laatste weer weg. Extra moeilijke klant? Fred weet er wel raad mee. Onmogelijke deadline? Fred vindt altijd een gaatje in zijn agenda. Ach, wat zou jouw bedrijf zijn zonder Fred?

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Hoe jouw loon als zelfstandige berekenen?

  Voor werknemers is de berekening snel gemaakt: het loon wordt vastgelegd bij de ondertekening van het contract en wordt op het einde van de maand – zoals voorzien – op de rekening van de werknemer gestort. Maar voor zelfstandigen is dit anders en spijtig genoeg ook iets complexer. Je kan zelf jouw inkomsten bepalen, maar dit kan verschillen naargelang bepaalde onkosten.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Tot 13.750 euro korting op de loonkost van uw medewerker

  Nu met extra korting voor uw 3de tot en met 6de aanwerving Als u als werkgever een 3de tot 6de medewerker aanwerft tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020, geniet u van flinke RSZ- kortingen en dit tot 13 kwartalen lang. De vrijstellingsbedragen gelden enkel voor werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2017. Voor de werknemers die in dienst getreden zijn vóór die datum blijven de vorige verminderingsbedragen (2016) en de looptijd van toepassing.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • "Werkbaar werk en wendbaar werk" - Op weg in een wereld in verandering

  We moeten met z’n allen meer en langer aan de slag en bovendien moeten de jobs werkbaar, duurzaam en tegelijkertijd ook flexibel zijn. Om dit allemaal te verwezenlijken, wil minister van Werk Kris Peeters aan de sectoren en de bedrijven een `menu` van mogelijkheden bieden om te gaan experimenteren met arbeidsregels die afwijken van de bestaande wetgeving. Ook nieuwe regelgevingen zullen worden uitgewerkt.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Hoe loonkosten verlagen voor horeca franchisenemers met flexi-jobs

  Sinds 1 december kan iedereen die minstens 4/5de werkt onbeperkt bijverdienen in de horeca via de zogenaamde flexi-jobs. Het systeem lijkt zeer goed aan te slaan en biedt ook horeca franchisenemers mogelijkheden om de loonkosten te verlagen. HR-specialist Securex legt uit hoe het systeem precies in elkaar zit en welke voordelen het meebrengt voor franchisegevers en –nemers.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?

  Om ondernemingen te steunen en aan te moedigen, geven zowel de federale overheid als de gewesten en lokale overheden premies aan wie investeert om een eigen zaak op te starten.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Meer tevreden cliënten dankzij tevreden werknemers?

  Een werknemer fungeert als ambassadeur van haar onderneming en genereert een positief gevoel bij de eindcliënten en -consumenten. Zeg nu zelf, in een restaurant bediend worden door een zuurpruim geeft niet de gewenste ervaring. Maar hoe kunnen werkgevers hun werknemers motiveren en zo houden tot het einde van een steeds langer wordende carrière? Hoe leidt een aangepast personeelsbeleid naar meer tevreden cliënten?

  Nick Boury, 29-05-2018

 • Algemene voorwaarden, een must?

  Vind jij de gebruiksvoorwaarden van Apple ontspannende nachtlectuur? Of eerder slaapverwekkend? Er werd inderdaad nog nooit een literatuurprijs uitgereikt voor algemene voorwaarden, maar toch zijn deze kleine lettertjes best interessant! Zowel voor ondernemers als voor hun klanten.

  http://www.securex.be, 29-05-2018

 • Hot Topic: Internetverkopen en distributiestelsels : Mag uitsluiting van de verkoop via internet in de franchiseovereenkomst ?

  De verkoop via internet is nagenoeg niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch is internet niet voor alle producten, diensten en sectoren het ideale distributiekanaal en zou de franchisegever om redenen van bijvoorbeeld imago, belang van adviesverlening of vrees voor namaak de verkoop via internet kunnen uitsluiten in de franchise-overeenkomst. De geldigheid van dergelijke contractuele beperkingen van de mededinging komt echter onder vuur te liggen ingevolge een arrest van 13 oktober 2011 in de zaak Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (Zaak C-439/09).

  Nick Boury, 29-05-2018

250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis