Donutello - Banner September / Oktober / November

Achter elke crisis gaan er opportuniteiten schuil

Bij een crisis kunnen we besluiten te lijden, te klagen of zelfs te handelen. De geschiedenis is rijk aan deze successen die midden in een storm zijn opgebouwd.

De kansen zijn er, durf ze te grijpen en aangezien we niet de mogelijkheid hebben om het verleden aan te passen, en ga er voor !

Om ons aan te passen aan de nieuwe situatie, moeten wij:

1) onze zwakheden, onze kwetsbaarheden begrijpen

Sommige bedrijven zijn afhankelijk van een handvol klanten of leveranciers, anderen van één enkele bankier, weer andere van één enkele alwetende medewerker of gewoon van een beperkte reeks van producten.

Wat de zwakheden ook zijn, wat de risico's ook zijn, het is belangrijk om ze in kaart te brengen. Een eenvoudige matrix die de probabiliteit in beeld brengt op één as en de financiële impact op de andere as, is voldoende. Zo kunt u dingen objectiveren, risico's prioriteren en de beste maatregelen identificeren om ze te verminderen of zelfs te laten verdwijnen.

2) nieuwe economische modellen ontwikkelen die al dan niet op digitale technologieën zijn gebaseerd

We hebben onlangs gezien dat telewerken, afhaalrestaurants in HORECA, online medische consultaties, virtuele vastgoed bezoeken of webinars de opkomst van face-to-face training vervangen. Profiteer van deze crisis om uw businessmodel op een relevante manier te ontwikkelen.

3) uw onderneming niet langer laten evolueren op basis van geschiedenis maar eerder op basis van de nieuwe ingezette strategie

Vereenvoudiging, optimalisatie en impact zijn de sleutelwoorden. Sommige functies zijn verouderd en andere zijn zeer gewild. Het hebben van de juiste persoon op de juiste plaats in geoptimaliseerde structuren wordt steeds kritischer, waardoor de beroemde talent oorlog wordt geïntensiveerd.

4) Uzelf opnieuw uitvinden om u blijvend te onderscheiden van de concurrentie

Dit kan de vorm aannemen van nieuwe producten en diensten, meer klantgerichte te werken of door aan lokale sourcing te doen. En waarom niet de consolidatie- of integratiekaart spelen om sterker te zijn en toekomstige crisissen beter op te vangen.

LEESTIP >>> https://www.franchise.be/dossiers/2020/04/hoe-herstelt-u-uw-bedrijf-in-deze-moeilijke-tijden/


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis