Adopt - Juli/Augustus/September 2022

98% van de franchiseformules verwacht coronacrisis te overleven

De Nationale Franchise Gids heeft medio mei onderzoek uitgevoerd naar de impact van de coronacrisis op de franchisesector. Er is o.a. een enquête verstuurd naar alle franchisegevers. Voornaamste conclusie is dat slechts 2% van de franchiseformules verwacht de coronacrisis niet te overleven. 

Dit laat zien dat franchiseformules de toekomst met veel meer vertrouwen tegemoetzien dan ondernemers in het algemeen. Uit een flitspeiling blijkt namelijk dat 10% van de ondernemers de crisis niet verwacht te overleven, een factor 5x zo hoog dus. Opvallend was de hoge respons. “Wij denken daarom hiermee een betrouwbaar beeld te hebben over de mogelijke gevolgen van corona. Nuancering is natuurlijk wel dat dit alleen iets zegt over franchiseformules als geheel. Dit cijfer zegt niet direct iets over de overlevingskansen van individuele franchisenemers”, aldus Georgios Thomakakis van De Nationale Franchise Gids.

Franchise wint strijd met corona

98% van de franchiseformules verwacht de coronacrisis te overleven. Wel verwacht ruim één derde (34,21%) van de formules een omzetdaling van 50% of meer.

Dat de horeca en fitness branche het hardst getroffen zijn, is iedereen bekend. Ook ijssalons worden flink beperkt in hun verkopen door de maatregelen. 

26% van de deelgenomen formules zag hun omzet stijgen tijdens de corona-periode. 

Hulp van franchisegever

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat 45% van alle franchisegevers ondersteuning en/of compensatie heeft geboden aan hun franchisenemers. Onderstaande grafiek maakt inzichtelijk op welke manier franchisegevers hun franchisenemers hebben ondersteund.

ARTIKEL >>> https://denationalefranchisegids.nl/franchisenieuws/98-van-de-franchiseformules-verwacht-coronacrisis-te-overleven/#.XunH0Zp9kyk.linkedin


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis