Download Gratis uw Franchise startersgids

Wetsvoorstel rond franchise aangenomen door de Nederlandse Tweede Kamer

De Tweede Kamer in Nederland heeft op 16 juni het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat aangenomen. Deze moet een einde maken aan de onevenwichtige verhouding tussen franchisegever en franchisenemer, het voorziet dan ook belangrijke verbeteringen voor die laatste. Het wetsvoorstel moet wel nog door de Eerste Kamer behandeld worden.

Monica Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, heeft een wetsvoorstel op tafel liggen om de verhouding tussen franchisegever en -nemer te verbeteren. Deze werd intussen met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer en daar staat het Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) volledig achter. “Belangrijk in de wet zijn de begrippen ‘goed franchisenemer- en goed franchisegeverschap’.Je hoort je naar elkaar redelijk en billijk te gedragen. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Het is goed dat er nu concrete aanwijzingen liggen die een vaste basis leggen onder de franchisesamenwerking en dat het wetsvoorstel de gehele samenwerking omvat”, zegt Brigitte van der Burg, woordvoerder FNN.

Verbeteringen voor franchisenemers

Vooral de franchisenemers krijgen belangrijke verbeteringen in hun positie. Vooraleer franchisenemer en franchisegever met elkaar in zee gaan, zal er ten eerste meer transparantie zijn. Dat wil zeggen dat beide partijen alle relevante informatie aan elkaar moeten melden. En ten tweede wordt vooraf vastgelegd hoe de goodwill bepaald wordt. De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden, daarvoor wordt er op voorhand vastgelegd hoe die bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald.

Tijdens de overeenkomst krijgt de franchisenemer ook instemmingsrecht bij beslissingen over de formule die ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben. Maar ook na de franchise overeenkomst krijgt de franchisenemer meer ruimte voor zijn ondernemerschap, dit dankzij een beperking van het non-concurrentiebeding.

Eerste Kamer

“Het is zaak dat de wet nu snel wordt ingevoerd. Dat kan volgens ons ook. Veel van de wet past direct op de dagelijkse praktijk. En waar nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de berekening van de goodwill en de drempel voor de instemming is in de wet een overgangstermijn van twee jaar ingebouwd. De franchisenemers zijn klaar voor invoering per 1 januari 2021. Zeker omdat we zien dat franchisegevers nu nog snel contracten willen sluiten, vooruitlopend op de wet”, zegt van der Burg. Maar daarvoor moet de Eerste Kamer eerst het wetsvoorstel behandelen.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis