Heytens - 2022

Werknemers zijn je belangrijkste asset: vraag nu je subsidies aan voor projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. 

Initiatieven rond een betere werkdrukverdeling, interessanter en zinvoller werk, toenemende betrokkenheid, leerkansen en talentontplooiing zorgen niet alleen voor gelukkiger werknemers, maar vergroten ook de slagkracht, duurzaamheid en concurrentievermogen van de betrokken onderneming.

 


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis