Registreer u nu bij Franchise.be en vind de Match die het beste bij u past!

Sociale media: geen eenheidsworst

Echt iedereen zit op social media. Daar gaan we met z’n allen van uit, toch? Maar klopt dat wel? Volgens BD myShopi verschilt de leefwereld van de gemiddelde marketeer enorm van die van de gemiddelde Belg.

Uit de Consumer Connection Studie, een bevraging door marktonderzoeksbureau Profacts bij 1.334 Belgen in opdracht van BD myShopi en in nauwe samenwerking met UBA (Unie van Belgische Adverteerders) kan geconcludeerd worden dat reclamemakers hun strategie vaak in de spiegel zoeken. 94% van de Belgische marketeers gebruikt wekelijks sociale media en denkt automatisch dat voor de rest van de Belgen hetzelfde geldt. In realiteit liggen de gebruikscijfers meer dan een kwart lager (69%).

Gebruik sociale media hoger bij marketeers

De Consumer Connection Survey toont aan dat 94% van de Belgische marketeers wekelijks sociale media gebruikt. 83% doet dit zelfs dagelijks. Marketeers denken dat voor de rest van de Belgen hetzelfde geldt en schatten het wekelijkse sociale media gebruik van de gemiddelde Belgen in op 95%. In realiteit liggen de werkelijke wekelijkse gebruikscijfers met 69% meer dan een kwart lager. Iets meer dan de helft van de Belgen (54%) geeft aan dagelijks sociale media te gebruiken en bijna 1 op 5 Belgen (17%) gebruikt sociale media nooit.

Vrouwelijker en jonger

Uit de studie blijkt ook dat vrouwen het meest actief zijn op sociale media. Drie vierde geeft aan minstens wekelijks actief te zijn terwijl dit bij mannen slechts 62% is. Bijna een kwart (23%) van de mannen geeft aan nooit sociale media te gebruiken terwijl dit bij vrouwen slechts 11% is.

Het sociale mediagebruik van de Belgen is ook sterk verschillend per leeftijdsgroep. 9 op 10 van de 18- tot 34-jarigen is wekelijks actief. Het gebruik neemt in de hogere leeftijdsgroepen af: 77% in de leeftijdsgroep 35-44, 67% bij 45-54, 59% bij 55-64 en 48% bij 65-plussers.

Facebook voorop

Van alle bevraagde sociale media wordt Facebook het meest gebruikt door de Belg: 73% geeft aan Facebook wel eens te gebruiken. Facebook is bij alle leeftijdsgroepen het meest gebruikte medium. Het gebruik van andere sociale media ligt een heel stuk lager: Instagram 35%, Pinterest 27%, LinkedIn 26%, Snapchat 19% en Twitter 18%.

Het gebruik verschilt echter heel erg per leeftijdsgroep. Bij de 18- tot 24-jarigen ligt het gebruik van Snapchat maar liefst op 65%. Maar ook Instagram (73%), Pinterest (39%) en Twitter (33%) scoren hoog bij deze groep. LinkedIn doet het met 49% dan weer zeer goed bij de 25- tot 34 jarigen. Ook Instagram (55%) en Pinterest (40%) zijn populair in deze leeftijdsgroep. Ongeveer 1 op 5 Belgen tussen 25 en 54 jaar oud geeft aan Twitter wel eens gebruikt te hebben.

Bijna alle bevraagde sociale media worden ook actiever gebruikt door vrouwen dan mannen: Facebook (79% vs. 67%), Instagram (42% vs. 28%), Pinterest (40% vs. 13%) en Snapchat (23% vs. 15%). Voor LinkedIn tekenen we geen verschil op. Twitter scoort dan weer iets hoger bij mannen (20%) dan bij vrouwen (17%).

Lees meer en download het onderzoek

Bron : BD myShopi


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis