Eye Wish - Banner Februari - April

Rechtsbijstand: aanvullende verzekering of stand alone product?

Ondernemers denken soms dat wanneer ze een rechtsbijstandsverzekering afsluiten in hun auto- of brandpolis, ze hier ook beroep op kunnen doen voor andere juridische geschillen. Dit blijkt meestal echter niet het geval. Maar welke rechtsbijstandverzekering beschermt u wél tegen alle financiële gevolgen van juridische geschillen?

Als ondernemer hebt u vaak al enkele rechtsbijstandverzekeringen lopen als aanvullend product. Zo zal u meer dan waarschijnlijk bij uw aansprakelijkheidspolissen, autopolissen en brandpolissen voor rechtsbijstand gedekt zijn.

Account manager Jonas Mannaerts: “Dit soort dekkingen voor rechtsbijstand zijn door hun aanvullend karakter vaak goedkoper en gelimiteerd. Wat ook logisch is omdat zij enkel van toepassing zullen zijn bij juridische geschillen die met de afgesloten polis te maken hebben.”

In deze blog leggen we u uit wat rechtsbijstand nu allemaal inhoudt, wat een rechtsbijstandverzekering als stand alone product doet en wat het belangrijkste verschil is tussen de aanvullende en de stand alone rechtsbijstand.

Wat is rechtsbijstand?

Uw rechtsbijstandsverzekering verdedigt uw juridische belangen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waarbij u schade hebt geleden of hebt veroorzaakt.

Wanneer uw rechtsbijstandsverzekeraar u moet bijstaan, zal deze uw rechten verdedigen als eisende én verdedigende partij. Men tracht altijd eerst een minnelijke schikking te treffen omdat dit zowel de goedkoopste als de meest efficiënte oplossing is.

Is dit niet voldoende en worden er verdere juridische stappen ondernomen, dan zal de verzekeraar deze kosten op zich nemen met uitsluiting van de opgelegde sancties.

Rechtsbijstand als stand alone product

Rechtsbijstand als stand alone product nemen heeft twee grote troeven.

De eerste is dat elke rechtsbijstandsverzekeraar pakketten aanbiedt op maat van elke onderneming. In samenspraak met uw makelaar kan u hierdoor als ondernemer mee beslissen voor welke juridische risico’s u zich wel of niet wil beschermen en welke limieten u wenst voor bepaalde risico’s.

De tweede troef is dat, in tegenstelling tot een aanvullende vorm van rechtsbijstand, u met het stand alone product verschillende extra dekkingen kan nemen. We denken dan aan volgende uitbreidingen voor uw onderneming:

  • Contractuele geschillen met leveranciers en klanten;
  • Geschillen administratief recht;
  • Geschillen fiscaal recht met een mogelijkheid tot uitbreiding fiscale controles;
  • Geschillen arbeids- en sociaal recht.

Een aparte polis rechtsbijstand beschermt u en uw onderneming dan ook tegen de steeds hoger wordende kostprijs van de afwikkeling van een juridisch geschil.

Verschillen tussen aanvullend en stand alone product

Zowel qua dekking en prijs is er een verschil tussen een aanvullende rechtsbijstandsverzekering en rechtsbijstand als stand alone product. Zo is de dekking in een aanvullende rechtsbijstand vaak gelimiteerd terwijl u bij een  aparte polis rechtsbijstand vaak zelf uw limieten kunt bepalen.

“Het grootste verschil daarentegen tussen een geïntegreerde en een stand alone polis is de objectiviteit die cruciaal is in geval van schade” vertelt Jonas Mannaerts.

“Stel dat je een niet gedekt schadegeval hebt, dan zal bij een geïntegreerde polis er geen mogelijkheid zijn om een eventuele tegenexpertise te laten uitvoeren waaruit het tegendeel kan blijken. Dit kan wel wanneer een stand alone rechtsbijstandsverzekeraar uw belangen verdedigt.”


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis