Philippe & Partners Logo
Vestiging(en)

Westwing Park

Kwadestraat 153 - Bus 4/3

B-8800 Roeselare

www.philippelaw.eu

Uw expert
Dirk Clarysse
Meester

Korte beschrijving

Scherpe focus op uw belangen Advocaten; wil dat zeggen dat u ons alleen in toga ziet? Absoluut niet. Naast advocaat zijn we vooral uw adviseur, en hechten we het meest belang aan het voorkomen eerder dan te moeten genezen. De neuzen in dezelfde richting, waar theorie, praktijk en gezond verstand samenkomen. Een positieve, resultaatgerichte, betrouwbare en klantgerichte dienstverlening, dat is wat wij ú beloven. De focus op het vermijden van conflicten en procedures, en op doelgericht handelen, maar zo nodig procederen met volle inzet. Dit steeds vanuit het belang en de eigenheid van u als klant, en met de grootste zorg voor uw dossier, dat spreekt voor zich. Uw belangen zijn onze belangen!

Partner van ondernemingen en private vermogens

Ondernemingen

Ondernemen, zaken doen, het is een complex gegeven geworden, niet in het minst op juridisch vlak. In zekere zin is de levensloop van een onderneming een aaneenschakeling van 'juridische fasen', gaande van de oprichting tot en met de overdracht of stopzetting. In materies zoals overnames (M&A) en (handels)distributie heeft alles ook een internationale dimensie gekregen. Overnemers van vennootschappen, investeerders, distributie- of franchisegevers, of principalen in het kader van een handelsagentuur, het gebeurt nog maar zelden dat dit (uitsluitend) nationale spelers zijn.

Philippe & Partners heeft de voorbije jaren in deze materies een belangrijke expertise opgebouwd, zowel in de precontractuele of voorbereidende fase als in de contractuele fase en, ook al trachten we dat maximaal te vermijden, ook inzake geschillenbeslechting. Als business partner van ondernemers en ondernemingen bekommeren wij ons om de juridische aspecten van uw onderneming, de contractuele omkadering ervan, de bescherming die nuttig of nodig is en de overdracht als het zover is. U ontzorgen, u hoeden voor risico’s of zelfs een heuse misstap, daar draait het om. Uw business, onze zorg!

Op Philippe & Partners kunt u bouwen. Ook alles wat met vastgoed en aanneming te maken heeft ligt ons nauw aan het hart, niet alleen de klassieke aspecten zoals koop-verkoop, aanneming en (handels)huur, maar ook de meer gespecialiseerde aangelegenheden zoals bouwpromotie, projectontwikkeling, vastgoedbemiddeling en vastgoedtransacties behoren tot ons actieterrein. En ook daar weer ligt de klemtoon op proactief denken en handelen: risico’s onderkennen, risico’s indekken. En als het niet anders kan, procederen.

Private vermogens      

De ondernemer centraal; met zijn/haar onderneming maar ook met zijn/haar vermogen. Philippe & Partners begeleidt elke vorm van familiale planning. Ook de overdracht van het opgebouwde vermogen naar de volgende generatie, vaak met inbegrip van een familiale onderneming, is veel meer dan vroeger een juridische aangelegenheid geworden, een complexe aangelegenheid ook, die evenzeer de aandacht van een specialist verdient. Evenzeer kan dat evenwel in een procedurele context zijn: echtscheidingen, vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden, erfenisbetwistingen, betwistingen over schenkingen, fiscale rulings…

Vermogensrecht is bij uitstek de materie waarin die link tussen theorie en praktijk primordiaal is, en daar zetten we bij Philippe & Partners dan ook sterk op in. Een uitgebreide expertise, zowel praktisch als academisch, een uitgekiende strategie en dagelijkse opvolging, al dan niet in nauw contact met de notaris of de vermogensbeheerder, of met onze fiscalisten. De bescherming en handhaving van uw privaat vermogen, een topprioriteit voor ons.

Erkende dienstverlener

“What’s dangerous is not to evolve. Stilstaan is achteruitgaan. Wil men zich kunnen onderscheiden dan moet men anders durven zijn en meer durven bieden, en dat doet Philippe & Partners ook. Met een maandelijkse nieuwsbrief The Bright Side, met eigen opleidingen en seminaries (Breakfast at Philippe & Partners en Philippe & Partners Seminars) houdt Philippe & Partners haar contacten op de hoogte van de laatste juridische nieuwtjes. Daarnaast werken onze mensen geregeld mee aan externe, al dan niet universitaire publicaties. Dat houdt ons scherp en daar hebben onze cliënten uiteraard baat bij. U wilt toch ook iemand die de laatste stand van zaken kent?”

Ook de erkenning van Philippe & Partners als dienstverlener onder de KMO-portefeuille kadert daar in. Weinig advocatenkantoren die dergelijke erkenning hebben. Nochtans kan het op het einde van de rit een groot verschil maken. Via de KMO portefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen die op Philippe & Partners beroep doen voor strategische adviesverlening, voor het uitwerken van een contractueel kader voor hun activiteiten, edm., van overheidswege van een tussenkomst genieten. Ook voor opleidingen hebben we trouwens die erkenning.

We hebben uw goedkeuring nodig Wij houden van cookies. Deze cookies zijn nodig om uw ervaring nog persoonlijker te maken. Ze slaan geen persoonsgegevens op. Vindt u dit Ok?