We Invest - Februari-April

Na België heeft nu ook Nederland haar franchisewet

Een gezondere machtsbalans tussen franchisenemer en -gever, meer transparantie bij het sluiten van een overeenkomst en een betere informatievoorziening over ontwikkelingen rondom de franchiseformule. Dat zijn de belangrijkste speerpunten van de nieuwe franchisewet die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In België bestaat al veel langer de zogenaamde PID wetgeving waar alle afgesloten Franchise overeenkomsten vanaf 1 januari 2006 dienen deze wetgeving te respecteren. In de nieuwe Nederlandse franchisewet is onder meer vastgelegd dat franchisenemers alle financiële informatie van een bedrijf moeten krijgen vóórdat een contract wordt aangegaan. En een ondernemer moet sneller een vergelijkbare formule mogen starten na het aflopen van het contract. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers, omdat instemming van de meerderheid nodig is. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchisegevers en -nemers samen moeten bepalen bij welke wijzigingen dit nodig is.

De machtsbalans tussen franchisegever en franchisenemer moet evenwichtig zijn”, vindt Staatssecretaris Mona Keijzer. “Daartoe is actie nodig om de positie van de franchisenemer te versterken en deze bedrijfsvorm voor ondernemers aantrekkelijk te houden. In de definitieve wet moeten nemers en gevers samen vastleggen over welke wijzigingen in bijvoorbeeld de formule instemming nodig is.”

Minister Sander Dekker: “Franchisegevers en franchisenemers worden door de voorgestelde wet gestimuleerd om duidelijke afspraken te maken. Als beide partijen weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze ook beter ondernemen en sneller inspelen op veranderingen. Dat is niet alleen in hun eigen voordeel, maar ook van belang voor de Nederlandse economie.”

Stap in de juiste richting

Ook de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) staat positief tegenover de nieuwe wetgeving, zeker waar het afspraken betreft voordat een franchiserelatie wordt aangegaan (de zogeheten precontractuele fase). Voorzitter Boris van der Ham van de NFV. “De wet die naar de Tweede Kamer is gestuurd nodigt uit tot verdere samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers. Dit dient een wederzijds belang, namelijk het versterken van ondernemerschap, met erkenning van elkaars onderscheidende rol.” De wet heeft volgens de vereniging nog wel een aantal losse eindjes die franchisegevers graag verhelderd of aangepast zien worden.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis