Jaarverslag IDPBW: alles wat je moet weten

Elke werkgever moet verplicht een jaarverslag opstellen van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). Hierin vult de werkgever alle informatie in over het preventiebeleid. Het jaarverslag dient ter beschikking gehouden te worden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Met andere woorden, in geval van een (arbeids)inspectie. De uiterste datum hiervoor is 1 april 2021!

Kan je dit niet voorleggen bij een inspectie? Dan hangen hier sancties aan vast. Een gewaarschuwd man is er dus twee waard.

Wat moet er in het jaarverslag staan?

Je moet heel wat documenten verzamelen, begin daarom op tijd! Hieronder lijsten we de belangrijkste documenten voor je op. De verzamelde informatie moet je invullen in het jaarverslag en mee ter beschikking houden. Er bestaan drie formulieren voor het opmaken ervan: formulier A, B en C. 

Wat heb je nodig:

  • De sociale balans: Deze informatie kan je aanvragen bij je Sociaal Secretariaat, de werkelijk gepresteerde arbeidsuren van de werknemers in 2020. Zorg dat hierin ook het aantal vaste werknemers in 2020 in voltijds equivalenten (VTE) wordt meegeleverd.
  • Schadestatistiek 2020: Attest van de (eventuele) arbeidsongevallen welke in 2020 zijn voorgevallen. Deze informatie kan je aanvragen bij je ongevallenverzekering.
  • De gepresteerde arbeidsuren van eventuele uitzendkrachten, studenten en/of contractoren. Alsook de eventuele arbeidsongevallen die zijn voorgevallen. Deze informatie kan je aanvragen bij de partner waarmee je samenwerkt voor de aanwerving.
  • Documenten van de controle van arbeidsmiddelen zoals liften, heftoestellen, …
  • Jaaractieplan
  • Indien van toepassing: asbestinventarisatie, verslagen van het CPBW, kwartaalverslagen, …
  • Verslag(en) van de periodieke bedrijfsbezoeken (PAAA), activiteitenverslag 2020, gezondheidstoezicht
  • Uitgevoerde actiepunten en bijscholingen van de interne preventiedienst
  • Documenten met betrekking tot opleidingen
  • Gegevens van de psychosociale interventies. Deze informatie kan je aanvragen bij je EDPBW

Jaarverslag uit handen geven

Wil je zeker zijn dat het jaarverslag helemaal in orde is? Geef het uit handen. Wij maken het jaarverslag volledig op voor KMO’s. Hierna wordt het doorgestuurd naar de werkgever. Deze drukt het af, ondertekent het én houdt het ter beschikking. Zo heb je geen zorgen en is alles eenvoudig geregeld.

Vraag raad aan de experten van Gecon: info@geconbv.be. 


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis