Heytens - Mei 2022

Hoe belegt u na corona?

Een jaar nadat het coronavirus ons in de diepste recessie sinds een eeuw stortte1, lijkt er iemand op de herstartknop te hebben gedrukt. Maar het wordt geen klassiek herstel. Een zacht herstel dat geleidelijk vaart krijgt, wordt het niet. Er is al meteen sprake van gevaar op een oververhitting van de economie met een oplopende inflatie.

Vooral dan in de VS, waar de prijzen voor goederen en diensten in april gemiddeld 4,2% boven het niveau van een jaar eerder. En daar zijn ook redenen voor. Zo hebben de gezinnen zowat 5.000 miljard dollar extra koopkracht omdat ze tijdens de pandemie minder uitgaven. Aan de andere kant kunnen de bedrijven de vraag naar goederen minder goed volgen omdat ze een tijdlang gesloten waren en hun aanvoerlijnen van grondstoffen en onderdelen nog steeds verstoord zijn. In Europa trekt de inflatie eveneens aan, maar ze blijft met 1,6% (april) wel lager dan in de VS.

Beleggers dienen deze inflatiedynamiek nauwgezet te volgen. Ze gaat hand in hand met een stijging van de langetermijnrentes. Dat maakt niet alleen de aandelen minder aantrekkelijk, ze stelt ook obligatiebeleggers voor nieuwe uitdagingen.

Tijdelijk of structureel

Het is dan ook belangrijk om in te schatten of de aantrekkende inflatie tijdelijk, dan wel structureel is en hoe de centrale banken erop reageren. De Amerikaanse centrale bank benadrukt dat de opstoot tijdelijk is. De inflatie kan eerst nog verder stijgen, maar normaliseert in de loop van 2022 weer. Daarom trekt ze de officiële rentevoeten niet op, althans niet eerder dan 2023. Evenmin vermindert ze haar steun aan de economie.

Toch bereiden beleidsmakers ons erop voor dat we niet blind mogen uitgaan van een eeuwig extreem soepel monetair beleid. Zo noemde Amerikaans minister van Financiën Janet Yellen een oververhitting van de Amerikaanse economie al een reëel gevaar .

Het wordt in elk geval een uitdaging voor de centrale banken. Een plotse verstrenging van hun beleid kan de economische groei fnuiken. Een te soepele houding kan de inflatie structureel maken. In Europa komt daar nog bij dat hogere rentevoeten tot hogere intrestlasten op de aangezwollen staatsschulden leiden.

Gezien de specifieke pandemieoorzaken van de stijging van prijzen voor goederen en diensten denken we dat er weinig argumenten zijn om uit te gaan van een structureel hogere inflatie. Toch houden we de centrale banken in het oog. Mogelijk is een geleidelijke afbouw van een monetair expansief beleid op een bepaald moment gepast om te vermijden dat de inflatie een structureel probleem wordt.

De inflatie- en rentevrees blijft hoe dan ook het centrale thema in de tweede jaarhelft. We verwachten daarbij een verhoogde volatiliteit op zowel de aandelen- als de obligatiemarkt. Telkens beleggers het risico op inflatie hoger inschatten, zal dit het optimisme in de markten temperen. Wereldwijd staan aandelen 80% hoger dan hun laagste punt in maart 2020 , met dank aan de steun van centrale banken en overheden. Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de waarderingen “opmerkelijk exuberant”. Voeg daar nog de gigantische overheidsschulden aan toe, die kunnen leiden tot hogere belastingen en de kiemen voor een correctie zijn aanwezig. Wij oordelen dat een verhoogde volatiliteit met mogelijke matige correcties beleggers niet hoeven af te schrikken. De waarderingen zijn inderdaad hoog, maar een korte “adempauze” van de markten biedt hen de mogelijkheid om hun portefeuille te herpositioneren. Wel moeten we behoedzaam blijven dat overmatig optimisme niet in één klap omslaat naar pessimisme. Dit zou het geval kunnen zijn als de hooggespannen winstgroeiverwachtingen veel te optimistisch ingeschat zouden blijken.

Aandelen

Groeiaandelen en large caps, met de Amerikaanse Big Tech op kop, waren de uitgesproken winnaars van de coronarally. Ze profiteerden van het gewijzigd consumptiepatroon en de telewerktendens. Bovendien zorgde de lage rente ervoor dat beleggers meer belang hechtten aan mogelijk grote winsten in de (verre) toekomst. Ideaal dus voor bedrijven met een sterke groei.

Vandaag stellen we een stijlrotatie vast. Waardeaandelen en cyclische aandelen zijn weer in. Een spectaculaire herneming van de economie in de tweede jaarhelft én een opwaartse druk op de langetermijnrente kan dit bestendigen. Toch laten we ook groei-aandelen niet links liggen, maar we hechten weer meer belang aan duurzame winstgevendheid in het selecteren van deze groeibedrijven. Neem de aandelen van banken en verzekeraars. Een lage kortetermijnrente en een aantrekkende langetermijnrente, waardoor ze goedkoop geld kunnen aantrekken en het iets duurder uitlenen, biedt hen goede vooruitzichten. Small caps halen dan weer voordeel uit de trend naar lokaal kopen. Bovendien zijn kleinere bedrijven vaak wendbaarder.

Rekening houdend met dit alles, opteren we voor een gebalanceerde aanpak tussen waarde én groei, maar dan wel aan een redelijke prijs. Binnen informatietechnologie verkiezen we bijvoorbeeld software- boven hardwareproviders wegens de meer duurzame winststromen.

Regionaal verwachten we dat Europa en de groeilanden hun achterstand op de VS verkleinen. Hun bedrijven hebben een meer cyclisch profiel. Bovendien kwam de vaccinatiecampagne in Europa trager op gang, waardoor de impact ervan later te verwachten is. Ten slotte is er op de Amerikaanse aandelenmarkt een overwicht van large cap-groeiaandelen, die relatief duur geprijsd zijn.

Voor opkomende markten moet u uiteraard rekening houden met specifieke (geo)politieke risico’s en een tijdelijke versterking van de dollar, maar op langere termijn gaan we veeleer uit van een depreciatie van de Amerikaanse munt. Toch halen deze landen doorgaans voordeel uit de heropening van de wereldwijde economieën. Met name Chinese aandelen bieden diversificatieopportuniteiten.

Obligaties

Volatiele condities op de rentemarkt nopen ook obligatiebeleggers tot waakzaamheid.

We verwachten in de VS een opwaartse druk op de langetermijnrente, terwijl de centrale bank de kortetermijnrente laag houdt. Op korte termijn kan er wel een pauze zijn. In Europa geldt een gelijkaardig fenomeen, maar met een lagere inflatie.

Deze situatie biedt beleggers de mogelijkheid om tactisch voordeel te halen uit plotse rentebewegingen. Chinese overheidsobligaties lenen zich tot een diversificatie. Ze zijn zeer laag gecorreleerd met overheidsobligaties van de gevestigde markten.

In het segment van de bedrijfsobligaties pleiten we voor selectiviteit en kwaliteit. We mijden obligaties van bedrijven die éénmalig een sterke winstgevendheid haalden tijdens de pandemie.

Voor obligaties uit opkomende markten zijn oplopende obligatierendementen in de VS ongunstig. Het doet het geld naar de VS stromen. Om diversificatieredenen blijft een beperkte blootstelling aan obligaties uit groeilanden niettemin nog steeds opportuun. We opteren daarbij voor obligaties van Aziatische bedrijven die meesurfen op de Chinese economische groei. Zo dekken we ons in tegen een depreciatie van de dollar.

Conclusie

De tweede jaarhelft wordt gekenmerkt door hoogopgelopen waarderingen over nagenoeg alle activaklassen met een vrees voor een oplopende inflatie en hogere langetermijnrentes. Dat uit zich wellicht in hogere volatiliteit en mogelijke correcties.

Het biedt een opportuniteit om onze portefeuille te herpositioneren, waarbij we onder meer posities in cyclische en waardeaandelen opbouwen.

Intussen blijft de economie profiteren van lage rentes en steunmaatregelen door de overheden. De VS lopen voorop, maar China verstevigt zijn positie als de tweede economie ter wereld.

Obligatiebeleggers stellen zich het best flexibel op en we verkiezen strategieën die voordeel kunnen halen uit een dynamische positionering op de rentecurves.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis