Carrefour - Video April

Het profiel van een (franchise) vastgoedmakelaar

Als u aan de slag wilt als onafhankelijk makelaar, bent u vast bekend met het franchise-systeem voor vastgoed. Dit model is gebaseerd op een samenwerking tussen een groot vastgoedmerk, de franchisegever, en een onafhankelijke makelaar, de franchisenemer. Maar het volstaat niet om geïnteresseerd te zijn in franchise om zich aan te sluiten. Daarvoor moet je het juiste profiel hebben dat het merk zoekt. Ook al verschilt dit een beetje per franchisegever, kan men toch een algemeen profiel opstellen. Hier vindt u alles over het profiel dat u moet hebben om een licentie in België te bekomen.

Een profiel met meerdere facetten

Franchise is een model gebaseerd op een economische samenwerking tussen een groot merk en een onafhankelijke makelaar. U moet als franchisegever dus bepaalde kwaliteiten en competenties hebben. Kennis van vastgoed is zeker een voordeel. Nochtans is dit geen vereiste voor bepaalde franchisegevers, die ervaring in de zakenwereld of als ondernemer in België verwachten.

Wat leeftijd betreft, is het klassiek om een franchise te starten rond de 40, omdat dat een moment is waarop velen een eigen zaak willen beginnen. Maar ook dertigers maken zeker kans, vooral als ze ervaring als manager hebben. Op deze leeftijd is men ook nog erg dynamisch. Tenslotte zijn ook 50-plussers uiteraard niet uitgesloten van de vastgoedfranchise, gezien makelaar niet erg fysiek zwaar is.

Het menselijk contact

Voor een vastgoedfranchise zijn relaties uitermate belangrijk. Men moet goed kunnen communiceren en onderhandelen om de klant te kunnen helpen. In tegenstelling tot andere franchises, vereist de Belgische vastgoedfranchise dat men naar klanten gaat om hun verwachtingen te begrijpen en hun noden te ontdekken.

Maar u moet ook uw personeel managen. Als franchise-ondernemer moet u uw eigen immokantoor beheren, wat op een bepaald moment ook het managen van een divers team zal zijn. Als goede manager moet u dus kunnen coachen, kunnen motiveren en het bedrijf kunnen verenigen rond een gemeenschappelijk doel. Hier is emotionele intelligentie dus een belangrijke competentie voor uw toekomstig agentschap.

Goed beheer

In België is de franchise populair in verschillende sectoren, zoals de voedingssector, distributie en anderen. Naar gelang het concept, moet de franchisenemer commercieel (prospectie van verkopen,...) en vlot (gevoel voor dienstverlening, ontvangst klanten) zijn). In het geval van een makelaarskantoor, waar alles draait om de dienstverlening, is het contact met de klant belangrijk. Maak kennis met het netwerk. Als franchisenemer staat u in contact met andere leden van het netwerk, wat onder andere wilt zeggen dat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op de markt. Behandel de klant bovendien niet als een commercieel goed, maar ook als een rijke bron aan ideeën over hoe u uw concept kan verbeteren.

Investeer in een Belgische franchise

Een laatste kwaliteit die u nodig heeft, is de mogelijkheid om te investeren in uw zaak. Een initiële investering is altijd noodzakelijk om een franchise vastgoedkantoor op te zetten. Het startkapitaal hangt af van uw licentiepartner, dus u kan zich hierover best informeren bij de franchisegevers die u interessant vindt.

Dat is het profiel van een franchise vastgoedmakelaar. Lijkt u hierop? Als u niet op alle punten matcht, is het belangrijk te weten dat de profielen die de Belgische franchisegevers zoeken variëren, dus u vindt misschien wel een merk dat perfect bin u past. Engel & Völkers zoekt nieuwe licentiepartners in België. Ons concept is internationaal erkend en is perfect aangepast, ookal heeft u geen ervaring in de vastgoedmarkt.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis