Donutello - Banner September / Oktober / November

Gecon: Preventief Actief

Preventie en bescherming op het werk staan meestal niet bovenaan op het to do-lijstje van de gemiddelde kmo. Bovendien hebben bedrijven hieromtrent vaak onvoldoende kennis van zaken in huis. “Gecon neemt dit beleid nagenoeg volledig uit handen van de werkgever, zodat die zich volop kan focussen op zijn corebusiness”, vertelt zaakvoerder Wim Geentjens.

85 tot 90% uit handen

Elk bedrijf dat minstens één werknemer in dienst heeft, moet zich verplicht inschrijven bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk én dient ook een interne dienst op te richten. In heel wat kmo’s en zelfs in grote bedrijven is het totaal ongeweten dat een interne dienst eveneens wettelijk verplicht is. De werknemer of werkgever die deze taak krijgt opgelegd, heeft er vaak geen kaas van gegeten of geen tijd voor.

In de praktijk worden de doelvoorschriften ook alsmaar strikter en meer werk voor de werkgever om deze op te volgen. “Gecon neemt 85 tot 90 procent van het preventiebeleid uit handen om het samen met de werkgever of interne preventieadviseur in te vullen. Wij maken risicoanalyses, begeleiden bij de indienststelling van nieuwe arbeidsmiddelen, ondersteunen bij arbeidsinspecties en arbeidsongevallen, noem maar op”, legt Wim uit. De 10 tot 15 procent inzet die Gecon van de klant verwacht, bestaat uit feedback over personeelsverloop, medisch toezicht, keuringen, onderhoud en dergelijke. “Eenmaal we over die info beschikken, kunnen wij daar eveneens op inspelen. Gecon kan zelfs de inzet van de klant nog verlagen door de keuringen, onderhouden en andere uit handen te nemen en onmiddellijk te verwerken in het preventiedossier dankzij ons uitgebreid netwerk.”

Transparant en betaalbaar

Gecon werkt op maat van de klant”, vervolgt Wim. “In vier weken tijd leveren wij een volledig fysiek én digitaal dossier aan. Op die manier kan de klant altijd en overal tijdens een inspectie de gevraagde documenten tonen. We gaan hier heel ver in, te meer omdat de wet bepaalt dat een werkgever te allen tijde verantwoordelijk is voor zijn werknemers. Zo werken wij tool­ boxmeetings uit met betrekking tot onder meer het dragen van persoonlijke beschermings­middelen en wat te doen bij een evacuatie. In welke sector we ook werken, de klant moet zich kunnen richten op zijn corebusiness en wij bieden ondersteuning zodat dit op een veilige manier gebeurt.” Gecon onderscheidt zich nog op een andere wijze: de prijszetting. “Bij ons betaalt de klant een eenmalige opstartkost en vervolgens werken we met een abonnements­ formule waarin alles is inbegrepen, tot en met de transportkosten. De klant beslist over het aantal bezoeken per jaar. Op die manier kan de klant op jaarbasis budgetteren welke kost met preventie gepaard gaat.”

De beste en de grootste

Dat de strategie van Gecon werkt, blijkt uit de groeicijfers. “Ons team is op twee jaar tijd van één preventieadviseur naar zeven gegaan”, zegt Ann Frans, hoofd HR en administratie. ‘Dit vergt meer structuur en opvolging, waar wij zwaar op inzetten. We ambiëren dat Gecon de beste blijft en de grootste wordt waarbij de kwaliteit primeert. In 2020 hebben wij het jaar gestart met een team van 10 personen.  Gecon zoekt altijd enthousiaste en flexibele mensen die we kunnen klaarstomen voor de job. Maar let op, het is een hele uitdaging want je moet bijvoorbeeld graag op de baan zijn. Bij ons heeft iedereen zijn specialiteiten en wordt er ingezet op persoonlijke groei en bijscholingen. Als je groter wordt, moet je je ook als een grote speler gedragen. Wim zorgt ervoor dat de klanten komen, het is mijn taak dat ze blijven”, lacht Ann.

Meer informatie over Gecon: https://www.franchise.be/partners/gecon/


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis