Heytens

Franchise en apotheek: verzoenbaar ?

De franchiseovereenkomsten komen nog weinig voor in het Belgische farmaceutisch landschap. Franchise wordt evenwel gekenmerkt door de overdracht van een specifieke know-how van de franchisegever, de aanwezigheid van onderscheidende tekens naar het (potentieel) cliënteel toe en een productgamma dat ter beschikking wordt gesteld aan de franchisenemer. 

Nochtans, wanneer men de reglementering onder de loep neemt waaraan de apothekers zich bij de uitoefening van hun beroep dienen te houden (en niet in het minst de Gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken als bijlage I aan het Koninklijk Besluit van 21.01.2009 houdende onderrichtingen voor apothekers), dan moet volgens Nancy Maes, Head Pharma bij DBB, vastgesteld worden dat deze de ideale aanzet vormt om een franchisenetwerk van apotheken uit te bouwen.

Ter vrijwaring van de uitstekende dienstverlening naar de patiënten toe in het belang van de volksgezondheid, werden er heel wat onderrichtingen voor de apothekers zeer diepgaand uitgewerkt door de wetgever. Deze omzetten in de dagdagelijkse praktijk vereist vanwege de apotheker een belangrijke investering in tijd en middelen, maar ook in communicatie naar de patiënten toe opdat zij de in hun belang geleverde prestaties naar waarde kunnen schatten. Geïnspireerd door het uitvoerig wettelijk kader bouwden heel wat apotheken reeds een belangrijke know-how op. Deze inspanning kan een bijkomend rendement opleveren wanneer zij op grotere schaal wordt toegepast, en wanneer zij -binnen het bestaande deontologische bestel- wordt tastbaar gemaakt voor de doelgroep, een belangrijke voorwaarde voor honorering van de dienstverlening. 

Benoit Simpelaere, partner bij DBB, besluit dat de franchiseovereenkomst tal van mogelijkheden biedt op dit vlak nu zij voldoende ruimte laat voor de wilsautonomie van de partijen en bijgevolg zeer specifiek kan toegespitst worden op deze bijzonder gereglementeerde sector.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis