Registreren

Duty of Care: hoe zorgt u voor een optimale bescherming van al uw medewerkers?

In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker om uw medewerkers goed te beschermen. Zij zijn uw grootste kapitaal. Hoe pakt u uw ‘Duty of Care’, oftewel uw zorgplicht ten opzichte van uw personeel, aan binnen uw bedrijf? Maakt een aangepast beleid op vlak van personenverzekeringen al deel uit van uw risk management? En hoe zorgt u ervoor dat alle noodzakelijke dekkingen voor uw personeel afgesloten en goed op elkaar afgestemd zijn?

Met een inhoudelijk en financieel uitgebalanceerd verzekeringspakket zorgt u niet alleen voor een optimale bescherming van uw medewerkers bij ziekte, ongeval, pech, … U kan er zich als werkgever ook mee onderscheiden op de arbeidsmarkt. Een extra troef dus, zeker nu de war for talent volop woedt.

Onze experten bieden in deze whitepaper advies over hoe uw bedrijf een Duty of Care-beleid kan opzetten en welke plaats personenverzekeringen daarin hebben. In dit artikel lichten we alvast een tipje van de sluier.

Duty of Care werpt zijn vruchten af

Duty of Care komt neer op de zorgplicht die u als werkgever heeft ten opzichte van uw medewerkers, of zij nu aan de slag zijn in uw bedrijfsgebouw, van thuis uit werken of een opdracht uitvoeren in het buitenland. U handelt als goede huisvader door hen 24/7 te beschermen in geval van een hospitalisatie, een arbeidsongeval, een arbeidsongeschiktheid, … Heeft uw bedrijf ook expats of impats in dienst? Of heeft u entiteiten in het buitenland? U doet er goed aan om deze aspecten mee te integreren in uw globaal pakket aan personenverzekeringen voor al uw medewerkers.

Door als bedrijf in te zetten op Duty of Care en hierover transparant te communiceren, verhoogt u bovendien uw marktwaarde. Werknemers en sollicitanten willen werken voor bedrijven die hen toegevoegde waarde kunnen bieden. Een aangepast verzekeringspakket kan niet ontbreken in het plaatje van extra benefits voor elke (toekomstige) medewerker.

Personenverzekeringen op maat

Heeft u vandaag een duidelijk zicht op de verschillende personenverzekeringen die u heeft afgesloten voor uw medewerkers? In onze nieuwe whitepaper over Duty of Care leggen we u helder uit welke risico’s gedekt worden door de Belgische sociale zekerheid en welke u als aanvulling daarop kan of moet verzekeren. Een waaier aan mogelijkheden ligt open: van de verplichte dekking in arbeidsongevallen tot een facultatieve reisbijstand- of expatverzekering. U kan onder meer ook de medische kosten van uw medewerkers verzekeren of een bijkomende dekking voor pensioen of overlijden voorzien. Omdat elk bedrijf uniek is, is het aangewezen om uw verzekeringen niet alleen af te stemmen op uw bedrijfsactiviteit maar ook op uw personeel.

We Care = You Win

Met onze ‘We Care = You Win’-aanpak garanderen we een transparant en financieel voordelig pakket aan personenverzekeringen. Onze experts leggen via een analyse eventuele overlappingen – of erger nog: hiaten in dekking – bloot en werken alternatieven uit op maat van uw bedrijf. We houden daarbij rekening met alle vormen van tewerkstelling in zowel binnen- als buitenland. Het resultaat: een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket dat uw medewerkers beschermt tegen de risico’s waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd. We geven u ook de tools in handen om deze risico’s goed te beheren. Onze totaalaanpak is uniek op de verzekeringsmarkt. 


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis