Sinds 28 november 2022 wordt de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een progressieve werkhervatting beperkt tot een periode van 20 weken vanaf de aanvang van de progressieve werkhervatting.

Na deze periode van 20 weken zijn de normale regels inzake gewaarborgd loon opnieuw van toepassing, maar wel enkel voor de uren van de toegelaten activiteit. De werknemer ontvangt dan gewaarborgd loon van de werkgever o.b.v. het aangepast deeltijds loon.

Voor werknemers, zowel arbeiders als bedienden, met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 maanden, is er daardoor een inkomensverlies voor de 15de tot de 30ste dag.

De wetgever heeft dat negatieve effect bijgestuurd aan de hand van een toeslag ten laste van de mutualiteit. De berekeningsmodaliteiten van deze toeslag moeten nog verder worden uitgewerkt in een koninklijk besluit.

Wanneer de arbeidsongeschiktheidsuitkering door de mutualiteit wordt stopgezet (bijvoorbeeld bij het niet ingaan op een ‘Terug Naar Werk’-traject door de werknemer), wordt eveneens de toeslag stopgezet.

De toekenning van de toeslag is retroactief in werking getreden sedert 1 januari 2024 en is van toepassing op de periodes van arbeidsongeschiktheid waarvoor de werknemer een aanvulling ontvangt sedert 1 januari 2024.

Bron: Wet van 14 april 2024 houdende diverse dringende bepalingen inzake de uitkerings- en moederschapsverzekering, BS 19 april 2024

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst van Sodalis!

We hebben uw goedkeuring nodig Wij houden van cookies. Deze cookies zijn nodig om uw ervaring nog persoonlijker te maken. Ze slaan geen persoonsgegevens op. Vindt u dit Ok?