Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Deze nieuwe coronasteunmaatregelen liggen op tafel

Op vrijdag 16 oktober ging ons land naar alarmniveau 4 van de gloednieuwe coronabarometer, en dat ging gepaard met een aantal nieuwe en ingrijpende maatregelen. Om ondernemers in de horeca en andere sectoren te ondersteunen, liggen opnieuw heel wat steunmaatregelen op tafel. Een overzicht.

Ondernemers in de horecasector

Concreet gaat het hier om alle ondernemers in de horecasector die vanaf 19 oktober verplicht een maand de deuren moeten sluiten. We onderscheiden hier steunmaatregelen op federaal en op regionaal niveau.

Federale steunmaatregelen

Voor ondernemers in de horeca liggen volgende steunmaatregelen op tafel:

  • Dubbel overbruggingsrecht van 2.583,38 euro zonder gezinslast en 3.228,20 euro met gezinslast
  • Verlenging van de bestaande betalingsuitstelregelingen
  • Financiering van de eindejaarspremie van personeelsleden
  • Geen jaarlijkse FAVV-bijdrage

Regionale steunmaatregelen

Vlaamse horecazaken die de komende maand verplicht de deuren moeten sluiten, zullen van VLAIO een premie ontvangen. De premie bedraagt 10 procent van de omzet in vergelijking met de referentieperiode van vorig jaar. Voor horecaondernemers die minder dan 10 werknemers tewerkstellen, geldt een maximaal bedrag van 11.250 euro. Wie meer dan 10 werknemers tewerkstelt, zal een beroep kunnen doen op een maximaal bedrag van 22.500 euro.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voorziet een specifieke premie van 3.000 euro voor cafés, die wellicht uitgebreid zal worden naar restaurants. Er worden maximaal vijf premies per onderneming toegekend. Daarnaast voorzien de Brusselse gemeenten ook elk apart nog bijkomende premies voor bars en cafés.

Ondernemers in Wallonië die een omzetverlies van ten minste 60 procent in het 3e kwartaal van 2020 (in vergelijking met dezelfde periode in 2019) kunnen verantwoorden, konden reeds aanspraak maken op een vergoeding van 15 procent van de omzet met een maximaal plafond tussen 3.000 en 24.000 euro. Momenteel ligt een plan op tafel om ondernemingen zonder medewerkers een extra premie te geven van 3.500 euro. Voor grotere horecazaken die werknemers inschakelen zou het bedrag kunnen oplopen tot 10.000 euro.

Ondernemers in andere sectoren

Wie niet verplicht de deuren moet sluiten, maar toch een omzetverlies ervaart, kan nog steeds een beroep doen op het relance-overbruggingsrecht. Deze steunmaatregel wordt mogelijk aangevuld met het dubbel overbruggingsrecht.

Relance-overbruggingsrecht

Voor zelfstandigen die hun zaak niet verplicht moeten sluiten maar wel een omzetverlies lijden, wordt het relance-overbruggingsrecht verlengd tot eind december. Om recht te hebben op deze steunmaatregel, moet u kunnen aantonen dat uw activiteit in het kwartaal voorafgaand aan de betreffende maand een daling van ten minste 10 procent van de omzet of orders vertoont ten opzichte van datzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Dubbel overbruggingsrecht

Het dubbel overbruggingsrecht voor horecaondernemers die verplicht de deuren moeten sluiten, wordt mogelijk ook uitgebreid naar niet-horecaondernemers die wel rechtstreeks de gevolgen van de sluiting ervaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om brouwers die enkel leveren aan horecazaken en door de opgelegde sluiting dus rechtstreeks getroffen worden. Daarnaast zou het dubbel overbruggingsrecht er ook kunnen komen voor de evenementen- en cultuursector en bijvoorbeeld foorkramers.

Daarnaast garandeert de Federale Overheid dat personeelsleden die werkloos waren door overmacht een eindejaarspremie zullen krijgen.

Gezinnen met kinderen

Voor de volledigheid geven we ook graag mee dat gezinnen die het door de coronacrisis financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies, een eenmalige toeslag kunnen aanvragen van 120 euro. De aanvraag verloopt via het Groeipakket. Concreet geldt de toeslag voor gezinnen met kinderen die een Groeipakket ontvangen en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni 2020 een inkomensverlies van minstens 10 procent hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020. Het maandelijks gezinsinkomen mag voor deze maanden de inkomensgrens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar inkomen) niet overschrijden. De zogenaamde COVID-19-toeslag kan nog worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020.

De steunmaatregelen die vandaag op tafel liggen, kennen nog geen specifieke wetgeving. Het is daarom nog even wachten op meer duidelijkheid vanuit de overheid. Van zodra deze bijkomende steunmaatregelen doorgevoerd worden, informeren wij u over de precieze inhoud en aanvraagprocedure.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis