Download Gratis uw Franchise startersgids

Beheert u uw Employee Benefits-verzekeringen al digitaal?

Als competitieve werkgever biedt u uw medewerkers vandaag een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Om u hierin te ontzorgen heeft Partner in Benefits een uniek platform ontwikkeld genaamd MyBen (de basisversie) en MyBen+ (de uitgebreide versie). Dankzij ons partnership met Partner in Benefits kunnen onze bedrijfscliënten vanaf heden gebruikmaken van deze bijkomende, betalende dienstverlening.

Een accuraat personeelsbestand = cruciaal voor uw Employee Benefits-verzekeringen

Doet uw bedrijf een beroep op een sociaal secretariaat voor uw salarisadministratie? Dan staat u doorgaans samen in voor het beheer van uw personeelsbestand. In de praktijk blijkt het up-to-date houden van het personeelsbestand in vele gevallen geen eenvoudige klus. Niet alle wijzigingen komen meteen bij uw HR-dienst terecht om manueel te updaten in het HR-platform. Gaat de dochter van een werknemer alleen wonen, waardoor ze niet langer ten laste is van haar ouders? Uw werknemer denkt er vermoedelijk niet meteen aan om zijn werkgever hiervan op de hoogte te brengen, hoewel dit impact heeft op de verzekeringen die hij geniet via zijn werkgever.

Dergelijke verouderde data vervuilen helaas al snel uw personeelsbestand en zorgen voor een foutief bestand van aangeslotenen bij de verzekeraar. Indien uw bedrijf meerdere verzekeringen aanbiedt op vlak van Employee Benefits, kan het beheer ervan veel extra administratie en communicatie met zich meebrengen – zeker wanneer er ook verschillende verzekeraars bij betrokken zijn.

Hoe werkt het platform van Partner in Benefits en wat zijn de voordelen?

Om u te ontzorgen bij het beheer van uw Employee Benefits-verzekeringen, heeft Partner in Benefits een uniek digitaal platform ontwikkeld dat de communicatiestromen tussen werkgever, werknemers en verzekeraars vergemakkelijkt en versnelt. Partner in Benefits heeft via het platform MyBen en MyBen+ verschillende communicatiestromen opgezet, zodat alle partijen automatisch en tijdig worden geïnformeerd. We illustreren de communicatiestromen in onderstaand schema en lichten daarbij de werking en de voordelen van het platform toe:

  • Partner in Benefits zorgt via MyBen en MyBen+ voor een correcte en automatische administratieve verwerking van de maandelijkse wijzigingen van uw personeelsbestanden. Zo is elke verzekeraar hiervan steeds tijdig op de hoogte. Partner in Benefits screent daarbij de wijzigingen die voortkomen uit het personeelsbestand vooraleer het bestand over te maken aan de verzekeraar. Via MyBen+ kunnen de werkgever en de werknemers de opgeladen data in het platform raadplegen. De verzekeraar verwerkt op zijn beurt de doorgegeven wijzigingen en zorgt voor de upload van een aangepast bestand in het platform van Partner in Benefits.
  • Het platform garandeert vervolgens een correcte opvolging en controle van de aangeslotenen vermeld in de bestanden van de verzekeraar. Partner in Benefits checkt de data van de verzekeraar met de data van het initiële personeelsbestand. Hebt u gekozen voor MyBen+? Dan kunnen uw medewerkers steeds een online afspraak maken met Partner in Benefits voor extra informatie of specifieke vragen. Bijvoorbeeld over het kamertype bij een hospitalisatie. Via het contactformulier op het platform kunnen zij ook rechtstreeks informatie uitwisselen met Partner in Benefits over hun Employee Benefits-verzekeringen.
  • Bij MyBen+ hebben uw werknemers zelf toegang tot het platform via single sign-on om hun individueel pakket Employee Benefits te raadplegen. Werknemers ontvangen bij aansluiting een dedicated e-mailadres van Partner in Benefits om de eigen HR-dienst te ontlasten. Daarnaast zorgt Partner in Benefits via het platform voor opvolging en begeleiding bij indiensttreding en uitdiensttreding (Wet Verwilghen).
  • Alle Employee Benefits-verzekeringen die u voor uw medewerkers heeft afgesloten, zijn bij MyBen+ gecentraliseerd in één platform dat u, als werkgever, 24/7 digitaal kan raadplegen.

Nieuwe features van het platform

Omdat Partner in Benefits en Vanbreda veel belang hechten aan de klantbeleving, wordt er continu gesleuteld aan de mogelijkheden en de werking van het platform. Zo is het platform recent meertalig gemaakt.

Wilt u als werkgever graag een bepaalde benefit onder de aandacht brengen bij uw werknemers? Bijvoorbeeld een aanvullend pensioenplan voor uw werknemers of een verzekering voor ambulante kosten voor hun gezinsleden? Dit kan eveneens eenvoudig via het platform. Elke werknemer ontvangt in dat geval een melding van Partner in Benefits, logt in op het platform, vult de noodzakelijke info in en is meteen aangesloten. Geen interne campagnes binnen uw bedrijf of extra administratie vereist. Partner in Benefits neemt dit via het platform voor u ter harte.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis