Delitraiteur - Oktober/November/December

Zijn uw medewerkers regelmatig afwezig? Bereken de directe kosten voor uw organisatie!

Sinds kort biedt Securex een simulatietool aan die berekent welke directe kost absenteïsme teweegbrengt voor uw organisatie. De tool baseert zich eenvoudigweg op nationale benchmarkcijfers, jaarlijks verzameld door ons research center.  

Probeer het hier uit!


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis