Hulp bij juiste franchiseconcept

Zelfstandigen : bescherm uw gezinswoning tegen schuldeisers

Amper 900 zelfstandigen beschermen zich jaarlijks tegen het risico dat schuldeisers beslag kunnen leggen op hun gezinswoning. Deze mogelijkheid bestaat reeds meer dan 10 jaar maar is te onbekend, dus ook onbemind.
Een zelfstandige of vrije beroeper loopt een risico dat hij zich in de schulden kan werken. Velen denken terecht dat het hen niet zal overkomen, maar zo'n factoren heb je niet altijd volledig in de hand. Sinds 2007 kan deze doelgroep zijn gezinswoning beschermen tegen schuldeisers inclusief de fiscus en RSZ. Sinds 2013 kunnen zelfs ook bijberoepers en gepensioneerden die bijklussen zich ermee indekken.

Flinke kost maar elke cent waard
Deze bescherming moet gebeuren via de notaris door een verklaring “niet-vatbaarheid voor beslag” te laten opstellen. Dat kost 1.250 a 1.550 euro (inclusief BTW), afhankelijk van de complexiteit van het dossier. Het ereloon van de notaris ligt wettelijk vast op 500 euro, daarbovenop komen nog eens 500 euro administratieve kosten, 50 euro recht op geschriften, 50 euro registratierechten en btw.

Ook al vinden alle specialisten het de investering waard, toch lopen zelfstandigen daar alles behalve storm voor, blijkt uit cijfers die de redactie opvroeg bij de notarisfederatie. Woordvoerder Bart Azare: ‘In 2015 en 2016 werden telkens zo'n 900 verklaringen afgelegd'. Cijfers van de jaren voordien heeft de notarisfederatie niet. Ter vergelijking: ons land telt meer dan 1 miljoen zelfstandigen.

Losweken

‘Mensen zeggen vaak dat ze er nog nooit van hebben gehoord. En als we de informatie doorspelen, krijgen we geen reactie, verklaart een Brusselse notaris de magere interesse.

Een andere verklaring is dat zelfstandigen die hun privéwoning beschermen tegen beslag bij de bank moeilijker een lening kunnen losweken. Banken vragen immers een onderpand vooraleer een krediet te verstrekken en vaak is de gezinswoning het enige actief dat de zelfstandige daarvoor beschikbaar heeft. Er zit dan niets anders op dan opnieuw naar de notaris te stappen om de bescherming van de gezinswoning weer te laten intrekken. Dat kost opnieuw 1.250 tot 1.550 euro.

Doe het op tijd

De bescherming geldt alleen voor beroepsschulden en voor de gezinswoning. Ging de zelfstandige voor de aankoop van zijn privéwoning een hypothecaire lening aan, dan kan de kredietverstrekker bij wanbetaling nog altijd beslag leggen op de woning. Gebruikt de zelfstandige minder dan 30 procent daarvan voor de uitoefening van zijn beroep, dan dekt de verklaring het hele onroerend goed. Gebruikt hij een groter gedeelte voor zijn zelfstandige activiteit, dan zal alleen het woongedeelte beschermd kunnen worden tegen beslag.

Het is belangrijk die verklaring af te leggen vóór er financiële problemen opduiken. Want de bescherming geldt alleen voor beroepsschulden aangegaan na de registratie. Hoe vaak de zelfstandigen die ze toch hebben afgelegd deze verklaring effectief hebben moeten inroepen, daar hebben de notarissen geen zicht op. 

Bij een verkoop van uw huis is de opbrengst een jaar beschermd, op voorwaarde dat u met het geld een nieuwe woning koopt die als hoofdverblijfplaats dient. De notaris die de akte van overdracht heeft verleden, zal die som gedurende die periode in bewaring houden. Ook al is uw nieuwe woning duurder of groter dan de vorige, dan nog is ze volledig beschermd door de verklaring.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis