Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Wat franchisenemers willen

Nog nooit hebben zo veel mensen gekozen voor de zelfstandigheid van het ondernemen. Tegelijkertijd is er sprake van een afnemende werkeloosheid. Ook franchising, als onderdeel van de trend naar zelfstandigheid, neemt een vlucht. Kwam franchising in eerste instantie vooral voor in Retail en horeca, in de laatste 10 tot 15 jaar komt franchising in bijna elke branche voor. Vooral franchise in zakelijke dienstverlening maakt een stormachtige ontwikkeling door.

Het ultieme bewijs voor het nut van franchise is het gegeven dat wanneer een eigen exploitatie, gemanaged door een manager, wordt overgedaan aan een franchisenemer, deze in vrijwel altijd de top- als bottom-line positief beïnvloed. Ondernemers zijn goed voor het operating system, het merk, de marketing en rendement. Dit effect wordt significant verstrekt door het kaliber van de franchisenemer.

Sommige van de beste en meest waardevolle franchise bedrijven zijn ten onder gegaan aan incompetente franchisenemers die het resultaat waren van slechte (selectie) criteria. Eén van de stuurmechanismen is franchisenemerstevredenheid. Dit namelijk is wat slecht presterende franchise organisaties gemeen hebben; de franchisenemers zijn ontevreden. Effectieve franchisegevers koesteren hun beste franchisenemers en creëren daarmee een influx van kwalitatief hoogwaardige nieuwe franchisenemers.

Hieronder hebben wij een persoonlijke lijst opgenomen van elementen die naar onze mening bijdragen aan franchisenemers die niet alleen top prestaties leveren maar waardoor zij ook meer gecommitteerd zijn aan de formule en/of de organisatie?

Eerlijkheid en integriteit
Veel specifieke elementen van een franchisesysteem zijn te kwantificeren en te beschrijven. Eén aspect echter waar veel franchisenemers aan hechten is de kwaliteit van de relatie en het onderlinge vertrouwen. Franchisenemers zijn gecommitteerd, omdat zij weten dat zij een bedrijf opbouwen voor te toekomst. Die ambitie en dat belang delen zij met hun franchisegever. Wantrouwen tussen franchisegever en franchisenemer leidt vakkundig de aandacht af van zaken die nodig zijn om een sterk merk te bouwen en enthousiasme te generen bij klanten. Franchisegevers winnen vertrouwen door integriteit en eerlijkheid. Het is een kwaliteit die niet kan worden ingehuurd of gekocht. De franchisegever en zijn team bouwen dit zelf op.

Afdwingen van formule
Het is altijd weer fascinerend om te zien dat het de sterkere franchisenemers zijn, die vinden dat de franchisegever niet streng genoeg is als het gaat om het afdwingen van standaards. Tolerantie t.a.v. een middelmatige prestatie en gedogen van afwijkingen van formule-uitgangspunten leiden tot een algemeen verval van kwaliteit, devaluering van het merk en ontevredenheid van uitgerekend de top franchisenemers. Zij hebben het meest te verliezen.

Management informatie systeem
Het managen van een business vraagt om een goed management informatie systeem (MIS). Een element dat top franchisegevers met elkaar gemeen hebben is het vermogen om veel hoogwaardige informatie te generen en vooral te delen. Franchisenemers gebruiken deze informatie om hun operations verder te perfectioneren en te stroomlijnen.

Informatie over hoe individuele franchisenemers presteren t.o.v. hun collega’s in het netwerk is een waardevol management hulpmiddel. Het voortdurend vergelijken met het bedrijf van collega’s waar ze tegen op kijken stimuleert. Zien hoe u presteert t.o.v. de top ondernemers is inspirerend en creëert tevreden franchisenemers. Franchisenemers worden o.a. gedreven door erkenning maar primair toch vooral door hun ambitie om winstgevendheid te verbeteren. Transparantie als het gaat om goede of slechte prestaties is op zich al een incentive. Iedereen wil bij de top behoren. 

Bovengemiddeld rendement
Realiteit is dat, om goede franchisenemers te kunnen aantrekken, er sprake moet zijn van een goed rendement. Norm moet zijn dat een ondernemer meer verdient dan wanneer hij vergelijkbaar werk zou doen in dienstverband. Geen gemakkelijke opgave. Er zijn echter formules waar het niet ongewoon is voor top franchisenemers dat zijn het tienvoudige verdienen.

Perspectief
Het is interessant om te zien hoe bekende franchiseorganisaties omgaan met de toekomst van hun ondernemers. McDonald’s heeft in België ruim 240 vestigingen en minder dan 100 ondernemers. Slechts een klein deel is ‘single store operator’. Er zijn ondernemers die 6 vestigingen bezitten. Een goede franchisenemer wil groeien. Deels heeft dit te maken met hun rendementen. Franchise met hoge rendementen zullen al snel uitnodigen tot de groei van individuele ondernemers.

Training
De beste ondernemingen hebben goed gekwalificeerde en getrainde medewerkers. Zij begrijpen hoe ze hun klanten enthousiast moeten maken. Ze zijn de belangrijkste ambassadeurs van de formule en het merk. Top franchisenemers verwachten van hun franchisegever dat zij beschikken over systemen, materialen en mogelijkheden om hun eigen team optimaal te kunnen ontwikkelen. Door het ontwikkelen en implementeren van trainingsprogramma’s of het geven van centrale klassikale training. Een relatief nieuw medium daarbij is e-learing . Een verstandige franchisegever betrekt zijn leveranciers daarbij. Zo kent Klusmeester een intensief scholingsprogramma waaraan actief vrijwel alle leveranciers meedoen. De franchisenemer blijft verantwoordelijk voor de training zeker als het gaat om de introductie en basis elementen. De materialen daarvoor moeten centraal worden geproduceerd. Het bewaakt de operatie, de kwaliteit en de cultuur.

Conventies
Conventies of jaarmeetings zijn meer dan een feestje of een kans om collega’s te spreken. Het kan ook een leerervaring zijn en om nieuwe ideeën op te doen. Een goed georganiseerde conventie levert een bijdrage aan winstgevendheid de prestaties van individuele franchisenemers. Het geeft de franchisegever de kans om direct in contact te komen met de franchisenemers en inspirerend te zijn. Het is een uitgelezen moment om een visie te delen ten aanzien van de lange termijn van het merk en de formule.

Serviceorganisatie
Een veel voorkomend gegeven is dat, na verloop van tijd, franchisenemers meer ervaring en expertise hebben dan medewerkers van het hoofdkantoor. Met de groei van de expertise bij de franchisenemers, geldt in toenemende mate het adagium ‘de franchisenemer mag wel, maar de organisatie mag geen fouten maken’. Goede franchisenemers groeien en hoeven niet meer bij de hand te worden genomen maar willen hun business verbreden. Daarmee verschuift de relatie zich van begeleiding naar coaching en van controle naar consultancy. Als franchisegever is het van belang om deze behoefte tijdig te signaleren. Dat moet vooral op individuele basis gebeuren en gaat dus verder dan de collectieve behoefte van franchisenemers.

Innovatie
Met een maatschappij die snel verandert, een levensduur van producten die steeds korter wordt en technologische ontwikkelingen die lastig bij te houden zijn, is een keuze voor franchise een logische. Een franchise zorgt immers voor innovatie, concurrentiekracht en schaalvoordelen. Er moet sprake zijn van voortdurende groei. In veel franchise organisaties worden veel initiatieven ontplooid door de ervaren franchisenemers. Zij voorzien de franchisegever van ideeën, behoefte en analyse. Innovatie geeft een boodschap dat de business dynamisch is, groeit en niet ingeslapen is. De meest franchisenemers worden juist afgeschrikt door organisaties die zo rigide zijn dat het innovatie in de weg staat. Peter Richie, de oprichter van McDonald's in Australia gaf recent toe dat in de jaren negentig het McDonalds systeem zo inflexibel was, dat het geniaal was geworden in het voorkomen van innovatie. Onvermijdelijk leidde dat tot het vertrek van (goede) ondernemers.

Communicatie 
Het sturen van een nieuwsbrief of het hebben van een internet forum is niet synoniem aan goede communicatie. Succesvolle franchisenemers zoeken communicatie over en weer, direct met de franchisegever of hoger kader. Deze behoefte is vaak anders dan die van nieuwe ondernemers. De beste franchisenemers hebben de beste vestigingen in het netwerk en helpen met groei. Zij kunnen veel toevoegen aan de hele franchisegemeenschap. Dit type franchisenemers raakt gefrustreerd als zij ideeën vast zien lopen bij de jongste medewerkers in de franchiseorganisatie. Franchisenemers willen worden erkend voor hun ervaring en bijdrage. Franchisegevers moeten die waarde van hun franchisenemers herkennen en erkennen.

Succesvolle franchise organisaties hebben processen om hun beste franchisenemers te motiveren, inspireren, aan te moedigen en te behouden. Pas hier echter op voor te veel van het goede. Sommige succesvolle franchisenemers vergeten soms dat de formule en het merk veel voor hen gedaan heeft. Zij denken dat het succes alleen gelegen heeft aan hun vaardigheden, talent en ervaring. Zij zijn vaak de mening toegedaan dat de franchisegever het met hen ongelofelijk getroffen heeft. Ervaring leert dat deze, weinig nederige houding, uiteindelijk leidt tot ellende. Het onvermogen om te begrijpen dat het succes een combinatie is van hun energie in de context van de formule veroorzaakt veel ontevredenheid. Soms komen zij achter de werkelijke reden van hun succes als ze een andere (niet franchise) onderneming overnemen. Dan komen ze er achter dat de unieke vaardigheden die hen succesvol heeft gemaakt, bestond bij de gratie van de combinatie met de franchisegever.

Samengevat; een oprecht respect voor de top franchisenemers gecombineerd met eerlijkheid, integriteit, en transparante verhoudingen door de hele organisaties zullen er voor zorgen dat franchisenemers blijven en veel terug geven aan de organisatie. De markt voor kwaliteitsondernemers is klein. Voor de groei van franchiseorganisaties is het hebben van de tevreden franchisenemers voorwaarde voor groei.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis