VDBK - Januari website NL

Vrijstelling sociale bijdragen als zelfstandige

Als u als zelfstandige absoluut geen mogelijkheid ziet om uw sociale bijdragen te betalen, kunt u vragen om uw sociale bijdragen voor een bepaalde periode vrij te stellen, om op die manier even wat financiële ademruimte te creëren.

Tijdens de periode van vrijstelling blijven bovendien alle sociale rechten, behalve het pensioen, behouden. U zal met andere woorden dus nog steeds uw medische kosten terugbetaald kunnen krijgen van uw mutualiteit en u zal nog steeds kinderbijslag kunnen krijgen. De kwartalen die vrijgesteld worden, tellen daarentegen niet mee voor de opbouw van uw pensioen. Er zijn echter wel wat zaken waarmee u rekening moet houden als u een vrijstelling wilt aanvragen.

Voorlopige vs. definitieve bijdragen
Het is belangrijk om te weten dat, wanneer u sociale bijdragen moet betalen, u eerst voorlopige bijdragen betaalt, omdat we op dat moment uw definitieve inkomen nog niet kennen. Voor 2017 weten we bijvoorbeeld nog niet wat u dit jaar zal verdiend hebben. Daarom baseren we ons op uw inkomen van 2014, of op een wettelijk minimumbedrag.

Na twee à drie jaar geeft de belastingdienst ons uw definitieve inkomen door. Op basis van dat definitieve inkomen zullen wij u een nieuwe factuur sturen, met de nieuwe berekening voor dat jaar. Dat zijn de zogenaamde regularisaties. Op die regularisaties vindt u de definitieve bijdragen.

Vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen
Als u uw sociale bijdragen wilt laten vrijstellen, dan moet u al een aanvraag indienen voor de voorlopige bijdragen. Als u zou wachten om een aanvraag in te dienen totdat u een regularisatiebericht krijgt met de definitieve bijdragen, is het al te laat. Het is namelijk niet mogelijk om een vrijstelling aan te vragen voor definitieve bijdragen.

U kunt een aanvraag indienen bij het sociale verzekeringsfonds waarbij u bent aangesloten. Zij sturen uw aanvraag door naar de Commissie voor Vrijstelling van Sociale Bijdragen, die uw aanvraag zal goed- of afkeuren.

Vrijstelling van de definitieve sociale bijdragen
Als uw aanvraag voor de vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen is goedgekeurd, is dat nog geen garantie dat ook de definitieve sociale bijdragen automatisch vrijgesteld zullen worden. Dat hangt af van uw definitieve inkomsten. Er zijn twee mogelijkheden:

Als uw definitieve inkomen op het moment van de regularisatie hoger blijkt te zijn dan het dubbel van het minimuminkomen waarop een zelfstandige in hoofdberoep bijdragen moet betalen (13.296,25 euro x 2 = 26.592,50 euro), dan vervalt de vrijstelling en dan bent u de vrijgestelde sociale bijdragen opnieuw verschuldigd. Daarbovenop zult u ook nog verhogingen moeten betalen wegens laattijdige betaling.

Als uw definitieve inkomsten die grens niet overschrijden, dan geldt de toegekende vrijstelling automatisch ook voor de regularisatiebijdragen. U hoeft dus ook geen bijkomende aanvraag meer in te dienen voor de definitieve sociale bijdragen.

Meer info
Meer info over hoe u een vrijstelling kunt aanvragen, wat de drempel is voor de definitieve vrijstelling, uitzonderingen op die drempel en andere inlichtingen vindt u op onze lex4you pagina over de vrijstelling van de sociale bijdragen.

Bron : Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis