Pitaya

Vlaamse winkelnota stap in de goede richting

De Vlaamse overheid lijkt vast van plan om het winkelbeleid structureel aan te pakken. Na een aantal voorbereidende nota's, geeft een nieuw document aan welke richting het voor de regering met de handelsvestigingen in Vlaanderen uit moet. “We zien vooral positieve elementen”, zegt Jan Delfosse.

“De milieu- , handels- en stedenbouwkundige vergunningen worden eindelijk gecombineerd – dat zorgt voor minder administratieve last voor winkeliers en voor aanzienlijk kortere procedures. Het is een oude verzuchting van de handel waar eindelijk gehoor wordt aan gegeven. De Vlaamse regering erkent ook dat een kernversterkend beleid niet ten koste mag gaan van de handel in de stedelijke rand. Die twee zijn complementair, en hebben elkaar nodig.”

“We steunen ook de oproep die Vlaanderen aan de steden en de gemeenten richt, om een commercieel strategische visie te ontwikkelen”, gaat Delfosse verder. “We willen de lokale overheden daar trouwens graag bij helpen.”
Overleg moet blijven
Toch ziet Delfosse nog een heikel punt in de nota. “De voorafgaande socio-economische vergunning zou blijkbaar van de federale overheid worden overgenomen. We zijn de enige sector die nog zo'n vergunning zou moeten krijgen – en dat is discriminerend. Waarom kunnen niet alle bepalingen in één enkele vergunning worden opgenomen?”
Jan Delfosse rekent erop dat de gesprekken met de Vlaamse overheid in 2013 verder lopen. “We blijven ons constructief opstellen”, zeg t hij. “De handel heeft nood aan een gezonde, pragmatische ondersteuning door de verschillende overheden. Deze nota is een prima stap in de goede richting.”
Bron : Comeos

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis