Schrijf u GRATIS in voor de virtuele keukenbeurs

Vestigingen van franchiseformules zijn een vaste waarde in winkelgebieden

Gezichtsbepalende rol van franchise in winkelgebied 2025

De invloed van ketens op het winkellandschap is de afgelopen jaren toegenomen evenals het aantal vestigingen van franchiseformules. Nederland kent 30.000 franchisevestigingen waarvan 75% in winkelgebieden is gevestigd.

Om de gezichtsbepalende rol in winkelgebieden te blijven vervullen, zijn er een aantal zaken die extra aandacht vragen waaronder de rolverdeling tussen franchisegever en –nemer. Voor franchisenemers zijn lokale profilering,

belangenbehartiging en het aanjagen van samenwerking tussen partijen in het eigen winkelgebied de grootste aandachtspunten. Vanuit franchisegevers is aandacht vereist voor het leggen van verbindingen met andere formules en

vastgoedpartijen en de aansturing van de franchisenemer op zijn lokale profilering.

Toekomstbestendige vestigingenmix behoeft keuzes

De opkomst van winkelgebieden op high-traffic locaties en de druk op het aantal passanten in veel winkelcentra zorgt dat franchiseformules hun locatiestrategie tegen het licht houden en hun winkelformat aanpassen. De afweging voor de

franchisegever is daarbij in w elke plaatsen, met w elke formats en in w elk type winkelgebieden hij aanwezig w il zijn. Voor franchisenemers draait het om het type locatie in een gebied, het assortiments- of dienstenaanbod en de profilering in de

vestigingsomgeving.

Nieuwe realiteit noodzaakt tot nadere afspraken binnen formules

De fundamentele veranderingen in winkelgebieden jagen de interne discussie bij franchiseformules aan. Heldere keuzes over de rol van e-commerce en de verdeling van kosten en opbrengsten, de locatiestrategie en de rol van franchise binnen

de formule als geheel zijn essentieel voor interne stabiliteit. Om fysieke vestigingen in winkelgebieden meerwaarde te geven voor de klant is een gezamenlijke inspanning van formule en ondernemer vereist.


“De evolutie van het vestigingenbestand en het bedieningsmodel van franchiseformules, gekoppeld aan lokaal ondernemerschap zorgt dat formules relevant blijven voor winkelgebieden”. aldus Dirk Visser, ING Zakelijke arrangementen. “Het faciliteren van shop-in-shop concepten en gebruik van nieuw e technologie op de winkelvloer draagt bij aan de vernieuwing die binnen franchisevestigingen nodig is”.

Bron : Financieel management


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis