VDBK - Januari website NL

Versoepeling van geluidsnormen rond laden en lossen supermarkten

Niet voor alle winkels!

Het nieuwe kader van geluidsnormen geldt enkel voor inrichtingen (winkels/supermarkten):

die onder rubriek 47.11 van de NACE-codes vallen. Die rubriek is bedoeld voor de detailhandel, in niet-gespecialiseerde winkels, waarbij voedings- en genotsmiddelen (dus drank en tabak) overheersen;

die een activiteit hebben die ingedeeld is als een hinderlijke inrichting via rubriek 16.3.1 van bijlage I van VLAREM omwille van de koelinstallaties.

Die een bedrijfseigen laad- en losplaats hebben. Om gebruik te kunnen maken van het aangepaste geluidsnormenkader moet voldaan zijn aan de drie voorwaarden.

De regelgeving voert een ‘Code van goede praktijk inzake laad- en losverrichtingen in de dagrand' in, en omvat een lijst met ‘Criteria voor laad- en losverrichtingen met geluidsarm materiaal'. Daarnaast wordt een reeks voorwaarden opgelegd die specifiek van toepassing zijn tijdens de dagrand, bv. het stilleggen van de motor en de aandrijving van de koelgroepen, het afzetten van de radio, en het respecteren van minimumafstanden ten opzichte van de omliggende woningen. De voorwaarden zijn strenger voor laad- en losplaatsen in open lucht, dan voor overdekte laad- en losplaatsen, of inpandige laad- en losplaatsen – in een afgesloten gebouw. De voorwaarden zijn minder streng als de omliggende woningen dicht bij een industriegebied of een gebied voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen liggen. De voorwaarden verschillen als bij laden en lossen al dan niet gebruik gemaakt wordt van geluidsarm materiaal. Bron: www.buurtsuper.be


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis