ENJO - Q4 Banner

Verkoop met verlies toestaan zou leiden tot duidelijke verschraling van het commerciële landschap

De Federatie van Handel en Diensten in België hoopt dat het verbod op verkoop met verlies gehandhaafd blijft. "Het hof heeft zich gebaseerd op een complexe juridische redenering", verklaart Dominique Michel, Afgevaardigde-beheerder van Comeos. "Maar kort samengevat verdedigt zij de verkoop met verlies vanuit de bezorgdheid om de gebruiker te beschermen, terwijl de Belgische wet juist de concurrentie wil waarborgen. Het verbod op verkoop met verlies moet immers elke handelaar in staat stellen om zich te ontwikkelen, en waakt ervoor dat er geen misbruik gemaakt kan worden van een dominante positie die de grote spelers zou toelaten de kleinere operatoren te verdringen, of dat nieuwkomers een plaats kunnen veroveren op de markt met prijzen die alle concurrentie tarten".

Voor de broodnodige diversiteit

Deze loyale concurrentie heeft voor Dominique Michel een groot belang. "Het feit dat grote en kleine handelszaken naast elkaar liggen is juist de kracht van ons Belgische commercieel landschap. Buurtwinkels, supermarkten, winkels en grootwarenhuizen vullen elkaar perfect aan. Heel wat landen zijn die rijkdom al lang verloren. Wij moeten absoluut de huidige diversiteit behouden. En de verkoop met verlies verstoort dit evenwicht".
"Wij hopen dat er snel een nieuwe wet komt, die bevestigt dat het enige doel van het verbod op verkoop met verliest het behoud van de concurrentie is", verklaart Dominique Michel. "Wij durven geloven dat deze nieuwe definitie van de doelstelling voldoende zal zijn om Europa te overtuigen".

Soepele toepassing

"Wij hopen dat de uitzonderingen op dit absoluut verbod behouden blijven, of aangepast", besluit Dominique Michel. "Voor sommige producten die een bijzonder korte levensduur hebben - ik denk hier aan software, elektronica voor het grote publiek- zijn de twee jaarlijkse koopjesperiodes niet genoeg. Enkel in die periodes is immers verkoop met verlies toegestaan. De wet voorziet al in uitzonderingen, met name voor producten die vervangen zijn door nieuwe versies. Maar deze uitzonderingen moeten nader bepaald worden, om uiteenlopende interpretaties uit te sluiten".


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis