Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Veranderingen bij de Belgische Franchise Federatie

De huidige secretaris generaal, de heer Gilbert LARDINOIS wenst zich terug te trekken. Niet tegenstaande zal hij nog, als Senior Advisor, de federatie steunen en zich toeleggen op de analyse van nieuwe kandidaturen alvorens deze voor te leggen, ter goedkeuring, aan het executief comité.

Daarnaast versterkt mevrouw Carine JANSSENS, die zich jaren heeft ingezet voor de organisatie van de beurzen en de website franchise.be, de BFF. Zij heeft een breed netwerk en zal als Corporate Relations Manager de BFF vertegenwoordigen bij leden. Zij zal instaan voor het rekruteren van nieuwe leden en de relaties onderhouden met de sponsors van de federatie.

Deze nieuwe structuur, voorgezeten door de heer Didier DEPREAY, zouden moeten leiden tot een groei van de Federatie zowel voor zijn leden franchisegevers als voor zijn geassocieerde leden. Nieuwe acties zullen uitgewerkt worden om Franchising te promotenen te verdedigen in België en de leden te helpen bij het ontplooien van hun netwerk.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis