Download Gratis uw Franchise startersgids

Uitstel van betaling voor zelfstandigen getroffen door de aanpassing van het dreigingsniveau terrorisme

Zelfstandigen actief in de horeca- of handelssector die getroffen zijn door deze maatregel en hierdoor betalingsmoeilijkheden hebben, kunnen uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2015. Deze maatregel is van toepassing op alle zelfstandigen in hoofdberoep en hun meewerkende echtgenoten wier exploitatiezetel zich in één van de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad of in Vilvoorde bevindt.

Door het uitstel van betaling dient de bijdrage voor het vierde kwartaal 2015 pas op 15 december 2016 betaald te worden zonder dat de zelfstandige hierdoor zijn sociale-zekerheidsrechten verliest.

Om te kunnen genieten van deze maatregel moet de zelfstandige vóór 30 december 2015 een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds met vermelding van volgende gegevens:

- naam, voornaam en woonplaats van betrokkene
- naam en zetel van zijn bedrijf
- ondernemingsnummer

Bron: Securex

Neem hier een kijkje op de pagina van Securex:

http:// /services-conseils-diensten-raadgeving.php?lng=nl&id=securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis