Download Gratis uw Franchise startersgids

Twee maal vijf sleutels om in franchise te slagen

Franchisegever en Franchisenemer zijn niet met z’n twee, er is een derde partij: het netwerk. Een professionele franchise concentreert zich rond een degelijke kring, zodat partijen zich binnen een gewaardeerd enseigne kunnen ontplooien, de groei van het netwerk verzekeren en hun patrimonium vermenigvuldigen. Zij moet gebaseerd zijn op een win-win principe en op de kracht van een nationaal netwerk, in dienst van een lokaal, nationaal … en internationaal cliënteel.

De vijf gouden regels in franchise:

  • De attractiviteit voor alle partners, want zonder financiële, economische en sociale attractiviteit, is er geen franchise.
  • Het evenwicht want zonder evenwicht van de attractiviteit, de rechten en plichten, kan er van een echt partnership tussen franchisegever en franchisenemer geen sprake zijn.
  • De continuïteit van de attractiviteit en het bekomen evenwicht in de ontwikkeling en de groei. 
  • De permanente innovatie, want alleen de innovatie kan de continuïteit verzekeren.
  • De loyaliteit en de doorzichtigheid, want zonder doorzichtigheid kan er geen sprake zijn van actieve loyaliteit.

De 5 beroepen van de franchisegever:

  1. Aanwerven en uitbreiden van het netwerk
  2. Beheren en opleiden: als manager fungeren van de diensten van de centrale.
  3. Animeren: het netwerk coachen en controleren.
  4. Het contact onderhouden: de communicatie van de centrale netwerk organiseren.
  5. Creëren:  de knowhow, het concept en de handleidingen  innoveren en laten evolueren.

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis