Johnny's Burger - Juni/Juni/Augustus

Toekomst franchising bij Albert Heijn Nederland in gevaar

“De franchisenemers zijn met deze zaak uit op een gigantische bijdrage van Albert Heijn bovenop hun bestaande resultaat. Een bijdrage die er wat Albert Heijn zelf betreft toe zou leiden dat het voor Albert Heijn niet langer rendabel is om via franchise winkels te exploiteren. Daarmee zou het bestaansrecht van franchise binnen Albert Heijn worden aangetast”, aldus de advocaten van Albert Heijn in hun pleitnota.

De rechtszaak is het gevolg van een al jaren slepend conflict tussen Albert Heijn en haar franchisenemers in Nederland over de onverdeelde marge. Volgens de franchisenemers onttrekt Albert Heijn via allerhande trucs gelden hieraan, waardoor zij te veel betalen voor hun producten. Volgens Albert Heijn geven de franchisenemers een volledig nieuwe betekenis aan het begrip onverdeelde marge en willen ze eigenlijk een soort winstdeling met Albert Heijn zonder het daarbij behorende risico.

Het gaat om veel geld. Over de periode 2008-2012 wordt gesproken over een bedrag van €1 miljoen per winkel. In de jaren daarna zou dit bedrag nog zijn verdubbeld. Albert Heijn stelt echter nu al een zeer winstgevend model te hebben voor haar franchisenemers.

De advocaten van Albert Heijn gingen tijdens de zitting in op de geldende franchiseovereenkomst, inclusief de volgens hen geldende definitie van de onverdeelde marge. “Zij ontvangen boven een bepaalde drempel een gedeelte van omzetpremies en bonussen die Albert Heijn ontvangt van leveranciers van de producten die mede door de franchisenemers worden verkocht. Die bonussen en omzetpremies die betrekking hebben op die producten worden onverdeelde marge genoemd.”

Volgens Albert Heijn proberen de franchisenemers via de rechtszaak de onverdeelde marge om te vormen tot ‘een soort eenzijdige winstdelingsovereenkomst'. Dit is volgens Albert Heijn onrechtvaardig. “Het concept van eerlijk delen dat de eisers bepleiten, is niet alleen in strijd met de afspraken maar ook niet eerlijk. Want zij delen niet in de investeringen en risico's van Albert Heijn en zij delen zelf hun eigen winsten niet.”

Zo'n andere definitie is volgens het supermarktconcern wel mogelijk, maar alleen via een nieuwe franchiseovereenkomst. Dit is iets waar al jaren vergeefs over wordt gesproken. Albert Heijn koppelt hier wel een waarschuwing aan: “De franchisefee die bij zo'n model hoort, is veel hoger dan de huidige.” De zaak wordt voortgezet. Bron: https://franchiseplus.nl/nieuws/toekomst-franchising-bij-albert-heijn-in-gevaar?


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis