Download Gratis uw Franchise startersgids

Studenten zijn steeds 3 dagen op proef

De eerste 3 werkdagen van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden door de wet automatisch als proefperiode beschouwd.

Tot het verstrijken van die periode van 3 dagen kan elke partij de studentenovereenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen.

Het proefbeding bestaat niet meer voor de gewone werknemers…

Het proefbeding bestaat niet meer sinds de harmonisering van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. De nieuwe opzegtermijnen zijn immers korter bij het begin van de tewerkstelling.

… maar wel nog voor bepaalde andere werknemers, waaronder de studenten…

Voor studentencontracten en overeenkomsten voor uitzendarbeid worden de eerste drie werkdagen als proefperiode beschouwd zonder dat hiertoe een beding moet worden gesloten. Tot het verstrijken van die periode van 3 dagen kan elke partij bijgevolg zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst.

Het zijn de eerste drie effectieve werkdagen die als proeftijd beschouwd moeten worden. Als een student dus alleen op zaterdag werkt, moeten de eerste drie zaterdagen als proeftijd in aanmerking worden genomen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons trouwens bevestigd dat deze proefperiode niet geschorst wordt in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld wegens ziekte)

Bron : Securex


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis