Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Snelrecht belangrijk wapen tegen winkelcriminaliteit

Diefstallen uit winkels kosten de sector jaarlijks een miljard euro. De kosten voor de beveiliging van winkels en goederen en de rechtstreekse schade door diefstal vormen een aanslag op de marges van handelaars. De diefstalpreventie wordt steeds gesofisticeerder en dus ook duurder - maar is onvoldoende om winkeldieven af te schrikken.
Preventie volstaat niet
"Het is al langer duidelijk dat preventie alleen niet volstaat," zegt Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos. "We zien in supermarkten dat de meest beveiligde goederen, zoals parfums of alcoholische dranken, nu iets minder worden gestolen - maar dat duur vlees plots wél populair is bij dieven. De crisis is niet de enige oorzaak van die verschuiving.
Camerabewaking schrikt af - maar helpt niet wanneer een hele bende met geweld je winkel bestormt en meegritst wat ze wil. We moeten ook waken over het evenwicht tussen veiligheid en aangenaam shoppen: bewakingsagenten die in de eindejaarsperiode met honden patrouilleren hebben een dubbel effect op klanten."
Nultolerantie voor winkelcriminaliteit
"Het grote probleem is en blijft de quasi straffeloosheid", zegt Michel. "We zijn dan ook blij dat Minister Turtelboom de twaalf snelrechtkamers aankondigt. We schatten dat momenteel nauwelijks de helft van de vastgestelde diefstallen wordt aangegeven. Zowel handelaars als politie worden er moedeloos van dat daders, ook al bekenden ze, er zonder straf van af komen."
De Kamers voor snelrecht (één per gerechtelijk arrondissement) worden net in het leven geroepen om misdrijven als winkeldiefstallen adequaat te bestraffen. "Samen met andere maatregelen, zoals de uitbreiding van de GAS-boetes, rekenen we erop dat winkeldieven echt worden afgeschrikt", zegt Michel.
Duidelijke communicatie
"We blijven hopen op een Partnership Winkeldiefstal - een platform met handelaars, politie, parket en alle overheden", besluit Michel. "Want het moet voor handelaars duidelijk zijn tot wie ze zich moeten wenden bij problemen, en welke steun ze kunnen verwachten."
Bron : Comeos

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis