Hulp bij juiste franchiseconcept

Relanceplan regering: consument en handelaar betalen rekening

“We zijn bijzonder ontgoocheld over de éénzijdige maatregelen die momenteel op de regeringstafel liggen”, zegt Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos. “Deze regering weigert mordicus op de eigen uitgaven te besparen – zoals in buurlanden wel ingrijpend gebeurt – of om echte problemen als de arbeidskost op te lossen. Ze doet net het omgekeerde: ze verzwakt de concurrentiepositie van onze bedrijven nog verder. Met een btw-verhoging drukt ze belangrijke handelssectoren nog meer de dieperik in. De verlaging van het verminderde tarief – van 6 naar 5,5 procent – is een schaamlapje, niets meer. “

Ook basisproducten getroffen

“De berekeningen spreken voor zich”, zegt Michel. “De verlaging van het 6%-tarief kost de overheid 250 miljoen euro, terwijl de verhoging van 21 naar 22 procent hen meer dan één miljard oplevert. Het verschil wordt integraal door de consument betaald. Het is een illusie dat alleen quasi overbodige luxe-producten duurder zullen worden: ook basisgoederen zijn aan de duurdere btw-aanslagvoet onderhevig.”

Onder de 21 (binnenkort dus misschien 22 procent) aanslagvoet vallen elementaire zaken als het schoolmateriaal, zeep, kleren en schoenen, koelkasten en wasmachines, gsm-toestellen, de huisstookolie,... In het gemiddeld huishoudbudget is voeding goed voor een aandeel van 12 procent, en daarvan komt het grootste deel in aanmerking voor de btw-verlaging.”

Btw-verhoging doorrekenen?

Bovendien is de consument twee keer het kind van de rekening. “Onze handelaars kunnen de btw-verhoging niet integraal doorrekenen”, zegt Michel. “Vooral sectoren als de kleding, schoenen of electro hebben al veel last van buitenlandse concurrentie. Deze nieuwe maatregel dreigt hen helemaal uit de markt te prijzen. We schatten in, op basis van een rapport van Arthur D. Little, dat de btw-verhoging voor de helft zal worden doorgerekend, dat de andere helft met de marges en besparingen wordt gecompenseerd – en dat die besparingen zich uiteindelijk zullen uiten in het het rechtstreekse verlies van 5.500 banen. Voor dat verlies zal wéér de burger moeten opdraaien – want ook die rekening moet worden betaald.”
“Handel drijven in België is al duurder dan in de buurlanden – en een btw-verhoging maakt het nog duurder”, besluit Dominique Michel.”Als dit er toch door zou komen, vragen we dan ook maatregelen die het verlies voor de sector compenseren.”

Bron : Comeos


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis