Download Gratis uw Franchise startersgids

Regering stelt richtlijnen rond gebruik artisanaal' en ambachtelijk'

Test-Aankoop
Het was Test-Aankoop dat in maart de kat aan de bel bond, door te stellen dat productbenamingen consumenten vaak in de waan laten dat het om ambachtelijke of artisanale producten gaat, terwijl dat helemaal niet het geval is. Na dat onderzoek hebben al een aantal fabrikanten hun productbenamingen aangepast: zo veranderde Albert Heijn de naam van hun ‘grootmoeders wafels' en zal Lidl in de toekomst alle verwijzingen naar ambachten of traditie van zijn producten bannen.

Om het gebruik van die woorden verder aan banden te leggen, heeft de FOD Economie nu een aantal richtlijnen opgesteld, waar de industrie zich in de toekomst naar moet schikken. Test-Aankoop juicht die maatregel toe, maar is ook van mening dat er een verbod moet komen op afbeeldingen die een ambachtelijke productie suggereren. Daarnaast vindt de consumentenorganisatie dat niet duidelijk wordt benadrukt dat “een manuele handeling in een voor het overige volledig geautomatiseerd of geïndustrialiseerd proces niet voldoende is om een ambachtelijk karakter te verlenen aan een voedingsmiddel”.

Bron : Retail Detail


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis