Beobank - Banner Januari/April

Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers

Hiertoe werd een nieuwe afdeling ingevoegd in het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht. De bepalingen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 november 2016.Wij nodigen u uit om ons artikel te lezen. Binnenkort re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers. In de reeks van maatregelen om de re-integratie van langdurig zieke werknemers te bevorderen, voorziet een wetsontwerp dat het inroepen van medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen pas mogelijk zal zijn nadat de werknemer een re-integratietraject heeft doorlopen. Meer info in ons artikel Beëindiging wegens medische overmacht kan enkel nog na voorafgaand re-integratietraject! Wij nodigen u uit om regelmatig onze miniwebsite te raadplegen: http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/3-concrete-oplossingen-om-het-langdurige-absenteisme-terug-te-doen-dalen.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis