Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Raad van State schorst milieuvergunning Uplace

Uplace moet zijn bouwplannen in Machelen nog maar eens in de koelkast stoppen. De Raad van State heeft zopas de milieuvergunning geschorst die de Vlaamse regering vorige zomer had afgeleverd.

Tijdelijke schorsing

Nadat de Raad van State in mei 2014 de eerste milieuvergunning al had vernietigd, heeft de zevende kamer van 's lands hoogste rechtsorgaan nu ook de nieuwe milieuvergunning geschorst die het shopping- en belevingscomplex Uplace op 23 juni van vorig jaar kreeg van de Vlaamse regering.

Volgens de Raad van State hebben er zich sinds de opmaak van het milieueffectenrapport - dat intussen dateert van... 2010 - op basis van de “op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen” mogelijk ontwikkelingen voorgedaan “die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit”. 

Omdat de effectieve realisatie van het project vanaf 2017 "onherroepelijke schadelijke gevolgen" dreigt te veroorzaken Uplace was van plan om een van de komende maanden met de bouw te starten vindt de Raad van State het opportuun om de milieuvergunning te schorsen in afwachting van een uitspraak ten gronde.

Uplace verbijsterd

In een eerste reactie spreekt Uplace van een “verbijsterend arrest" en een "aanfluiting van de rechtszekerheid". Topman Bart Verhaeghe wijst erop dat het arrest “ingaat tegen het advies van de auditeur van diezelfde Raad van State” en noemt het “niet te bevatten dat de zevende kamer in het identieke geval van Docks wél zijn vaststaande rechtspraak volgt, en voor Uplace alweer afwijkt”.

Hij spreekt van "een uitzonderlijk zwak gemotiveerd arrest" dat ook "het unaniem positieve advies van de hoogste Vlaamse milieuadministratie” negeert. “Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat – dat één kamer van de Raad van State de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen op zo'n manier kan ondergraven en dit in een project waar in die 10 jaar geen enkele burger ooit een bezwaar indiende', aldus nog Bart Verhaeghe. 

Uplace onderzoekt het arrest en zal dan overleg plegen met de Vlaamse Regering. “De zonering, de handelsvestigings- en de bouwvergunning blijven uiteraard van kracht zodat er samen met de Vlaamse Regering aan een oplossing voor de schorsing van de milieuvergunning kan worden gewerkt”, maakt het bedrijf zich sterk.


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis