Volg hier uw Gratis Webinar naar Franchise ondernemer

Privacy policy, cookie policy & disclaimer. Heb ik dat nodig?

Alvast één vooroordeel dat we uit de wereld willen helpen: het moeten geen duffe teksten zijn die jouw mooie website ontsieren. Kijk maar naar bedrijven zoals Coolblue die in een luchtige, klantgerichte stijl uitleggen hoe ze met de informatie van haar gebruikers omgaan.

Cookie policy
Als websitegebruikers is het handig dat een site bij een later bezoek je taalvoorkeur, loginnaam of winkelmandje onthoudt. De website kan die voorkeuren door middel van ‘cookies' opslaan in de browser van de gebruiker. Maar cookies zijn ook een handig middel voor marketeers, om statistieken te verzamelen (vb. Google Analytics) of om surfersprofielen op te stellen zodat men gericht kan adverteren.

Wil je als website-eigenaar geen privacy-inbreuken riskeren, dan moet je de gebruiker toestemming vragen voor het gebruik van cookies. Die toestemming is enkel geldig als je helder en precies uitlegt welke cookies gebruikt worden en waarvoor ze dienen.

Tip. Vraag via een melding toestemming op alle pagina's waar u cookies gebruikt, en verwijs daarbij uw gebruikers naar een op maat gemaakte ‘cookie policy' die alle informatie bevat.

 

Privacy policy

In een privacyverklaring of privacy policy omschrijft u hoe u de privacygevoelige gegevens van uw websitebezoekers behandelt. Vermeld dus om te beginnen over welke gegevens het gaat (naam, gsm, e-mail, IP-adres, …). Vervolgens vertelt u waarvoor u deze gegevens gebruikt (snellere service, nieuwsbrieven, promoties, statistieken, acties, gericht adverteren, …). Ook nodig om te weten: zal u de gegevens overmaken aan derden, en neemt u veiligheidsvoorzorgen om ongeoorloofde toegang te vermijden? Tot slot moet de gebruiker ook weten via welk (email)adres hij of zij de gegevens kan raadplegen en laten verbeteren, en dat men zich kan verzetten tegen het gebruiken van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Tip. Zorg dat u in orde bent met de privacywetgeving en laat een privacyverklaring op maat maken.

Disclaimer
Het is een goed idee om een disclaimer op te nemen op uw website. Hiermee beperkt u uw aansprakelijkheid voor mogelijke onjuiste informatie op uw website, met inbegrip van hyperlinks naar andere sites. U behoudt zich ook de intellectuele rechten voor op de teksten, merken en andere inhoud van de site. Tot slot vermeldt uw disclaimer dat de inhoud steeds kan wijzigen.

Al deze ‘verklaringen' zorgen er voor dat u in orde bent met de privacywetgeving, dat uw aansprakelijkheid en intellectuele eigendom bewaakt blijven, maar bovenal: dat uw onderneming betrouwbaar overkomt wanneer klanten u online zoeken. U laat deze teksten best door een ervaren jurist op maat opstellen of nalezen. Het ondernemingsloket in uw buurt helpt u met plezier verder.

Bron: Securex

 

 

 


Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis