Heytens

Prijsniveau in supermarkten: wil overheid prijzen lager of hoger?

Vandaag werd het lang verwachte rapport ‘Prijsniveau in supermarkten' voorgesteld. De conclusies bevestigen wat de handelaars zelf al geruime tijd verkondigen: de concurrenten in buurlanden kunnen voor veel producten goedkopere prijzen aanrekenen. “Maar de cijfers zijn niet correct”, zegt Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos. “Het rapport beweert dat onze supermarkten zeven procent duurder zijn dan in Frankrijk, en liefst tien procent duurder dan Duitse en Nederlandse concurrenten. Maar ze houden geen rekening metde verse producten niet - en die zijn goed voor meer dan een derde van het assortiment. Net daar scoren onze handelaars veel beter. Wij komen met onze cijfers uit op een prijsverschil tussen de vier en de vijf procent. De oorzaken die worden aangehaald, kloppen dan weer wel: de fiscaliteit, de arbeidskost en de aankoopkost zorgen voor significante verschillen. “
Kwaliteit heeft ook een prijs
Dominique Michel ziet nog twee manco's aan het onderzoek. “Het is jammer en vreemd dat onze eigen overheid niet kan berekenen wat het verschil in directe belastingen is”, zegt hij. “Terwijl zij het zijn die bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting innen. Verder wordt op geen enkel moment rekening gehouden met kwaliteit: niet van producten, niet van dienstverlening. Wie in Nederland gaat shoppen, ziet het verschil meteen: minder breed assortiment, minder kwaliteitsvolle huismerken,… Anderzijds zijn we tevreden dat het rapport herhaaldelijk en duidelijk stelt dat er geen verschil is in winstmarges in de verschillende landen. Het prijsverschil is dus niet te wijten aan de winsten die handelaars zouden nemen.” Dat bevestigt een recente studie van de Nationale Bank van België: de concurrentie tussen Belgische supermarkten is bijzonder scherp, de meerkost in vergelijking met de buurlanden zit vooral in de kost om handel te drijven.
Juiste diagnose…
“Loonkost en BTW zijn elk goed voor minstens twee procent”, zegt Dominique Michel. “Voor het verschil in aankoopprijs wordt dezelfde, voorzichtige schatting gemaakt. Wat dus betekent dat onze handelaars voor identieke producten aan dezelfde leveranciers méér betalen dan hun buitenlandse concurrenten.“
Een fles frisdrank die in Nederland 1,39 euro kost, kost in de Belgische winkels gemiddeld 1,45 euro.
Die zes cent prijsverschil kun je verklaren door de loonkost van je personeel (2 cent), de taksen (btw plus ecotaks) van 2 cent en het verschil in aankoopprijs.
… verkeerde remedie
“We hadden verwacht dat de overheid maatregelen zou nemen om de concurrentienadelen weg te werken die in het rapport worden opgesomd– fiscale maatregelen, de loondruk,… Maar niets is minder waar”, zegt Michel.”In het rapport lijken de aanbevolen acties door een andere pen te zijn geschreven. Ze staan haaks op de analyse die is gemaakt, de aanbevelingen zullen de prijzen in de supermarkten eerder doen stijgen dan dalen. Voor ons zijn ze dan ook totaal onbegrijpelijk. Het lijkt alsof een dokter een correcte diagnose stelt – een griepje – en als remedie een beenamputatie voorstelt. ”
In het voorbeeld van de fles frisdrank stellen we vast dat het prijsverschil onaangeroerd blijft door de voorgestelde actiepunten.
Een stickeraanduiding voor ‘goede' huismerken
“Dit rapport bevestigt alle studies uit het verleden, die aantoonden dat de huismerken zeer scherp geprijsd zijn omdat de handelaar als producent optreedt en dus meer kostenelementen onder controle heeft. Huismerken vertegenwoordigen nu een derde van de markt – de consument beseft dat dus ook. We zien niet onmiddellijk de toegevoegde waarde van een stickersysteem: de klant is heus verstandig genoeg om de beste keuze te maken.”
Kortingen, klantenkaarten en bonnen moeten verboden worden
“Om tot transparante prijsvergelijkingen te komen, zou de overheid het ons verbieden om met kortingsbonnen te werken, of om klantenkaarten te gebruiken. Daar wordt de klant rechtstreeks in de portemonnee getroffen: jaarlijks wisselt hij voor 125 miljoen euro aan bonnen in. Het is me een raadsel hoe je de prijzen in België naar beneden krijgt door kortingbonnen te verbieden.”
Lokale overheden moeten voorrang geven aan lage-prijzen ketens, zo zullen de prijzen worden gedrukt
“Het rapport stelt herhaaldelijk dat de concurrentie tussen supermarkten bijzonder scherp is. De overheid moet die concurrentie vooral niet verstoren, door zelf – wars van wat de consument wil – te beslissen welke winkelketen wel of niet een vergunning krijgt.”
De Paritaire Comités binnen de handel moeten op hetzelfde niveau komen
“Het risico is natuurlijk groot dat de comités naar boven worden gealigneerd en de loonkost op die manier dus nog maar eens gaat stijgen. En als de loonkost stijgt, moeten supermarkten de prijzen in de rekken opslaan…”
Consumentenorganisaties moeten voedingswaren op een andere manier vergelijken
“Het is toch heel bedenkelijk dat de overheid aan een privé-organisatie de opdracht geeft om bedrijven in de gaten te houden. Ik dacht dat zoiets de taak was van de overheid.”
Verkoop met verlies moet toegelaten worden, zodat de concurrentie tussen supermarkten toeneemt
“Dit is een onzinnig voorstel. Verkoop met verlies zal twee effecten hebben: de overige producten zullen duurder worden, want dat verlies moet gecompenseerd worden. En is dat niet het geval, dan zal alleen die supermarkt met de diepste zakken overleven. Er zullen dus ketens verdwijnen, waardoor de concurrentie net zal afnemen.”
Waar is de moed om echte oplossingen te vinden?
Voor Comeos is het duidelijk: de aanbevelingen die aan het rapport worden gekoppeld, zullen negatieve effecten hebben op de handel. “De Belg spendeert nu al 2,5 miljard euro – per jaar!- in buitenlandse winkels”, besluit Dominique Michel. “Met het rapport dat nu voorligt, wordt ook duidelijk gemaakt waarom onze klanten de grens oversteken: ze worden daar in veel gevallen goedkoper bediend. Maar de maatregelen die nu worden aanbevolen, zullen het tij niet doen keren. Integendeel. We hopen dat de oorzaken en de analyse uit het rapport alsnog zullen leiden naar structurele maatregelen, zoals loonkostenvermindering en een lagere fiscale druk. Dan zal deze oefening toch nog zin hebben gehad.“
Bron : Comeos

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis