Prijsblokkering in de maak: regering riskeert handelaars met verlies te doen verkopen

De ministerraad buigt zich eerstdaags over een voorontwerp van wet dat de FOD Economie de macht moet geven om consumptieprijzen te blokkeren. Het Prijsobservatorium zou bij ‘problemen' met prijzen en marges een verslag kunnen opstellen, waarna het Mededingingscollege de prijs voor zes maanden kan blokkeren. Het Hof van Beroep moet zich uiteindelijk uitspreken over de noodzaak van die blokkering, terwijl de Minister van Economie marktcorrigerende maatregelen uitwerkt.

Voor Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten, is het bevriezen van consumptieprijzen een onzalig idee. “Ik begrijp dat de regering de inflatie onder controle wil krijgen”, zegt Dominique Michel, Gedelegeerd bestuurder van Comeos. “Er is blijkbaar een bezorgdheid over het prijsverschil tussen Belgische winkels en hun concurrenten in de buurlanden. Maar de prijsblokkering is wel de slechtste van alle mogelijke remedies. Ze zal zelfs contraproductief werken.”

Procedure is niet correct

Comeos heeft problemen met de voorgestelde procedure. “Het Prijsobservatorium kan zomaar een ‘probleem' vinden – zonder die term fatsoenlijk te definiëren – en heeft dan geen enkele plicht om de betrokkenen te raadplegen. We eisen dat we daar al ons (basis)recht op verdediging kunnen uitoefenen”, zegt Michel. “Daarnaast willen we dat het Mededingingscollege zich op zijn kerntaak concentreert: de concurrentie onderzoeken en vrijwaren. Nergens is de concurrentie in de handel zo groot als in België – zo bleek onder andere uit een onderzoek van de Nationale Bank van België. Het college blinkt nu al niet uit in snel optreden, wat zal dat niet worden als de bevoegdheden zo breed worden uitgebreid? Het college moet zich bezig houden met het onderzoeken van concurrentieproblemen – niet met de prijs van een doos hondenbrokken”.

Kwalijke gevolgen van prijsblokkeringen

Prijsblokkeringen zullen geen winnaars opleveren – want ook voor de consument zal het een kwalijke zaak zijn. “Wanneer een ambtenaar bijvoorbeeld de prijs van koffie blokkeert, zal het ons handen vol geld aan dure procedures kosten om hem van zijn fout te overtuigen”, zegt Michel. “Indien tijdens dat half jaar van prijsblokkering wereldwijd de grondstofprijs stijgt, kun je die stijging niet meer doorrekenen in je verkoopprijs. De handelaar zal dus met verlies moeten verkopen, hoewel dat wettelijk niet mag. Om dat verlies te compenseren, zal de handelaar zijn marges op andere producten kunstmatig moeten verhogen. De klant zal misschien de indruk hebben dat hij door de politiek wordt geholpen wanneer die de prijs van koffie bevriest – maar hij zal uiteindelijk zijn melk duurder betalen. “

Afleidingsmanoeuvres

“Het lijkt er sterk op dat de regering de échte problemen verbergt achter een rist populistische maatregelen”, zegt Michel. “Onze loonkost ligt 20 procent hoger dan in Nederland, de btw is hier hoger dan in Duitsland of Frankrijk,… De loonkost, de gebrekkige arbeidsflexibiliteit in de sector, de fiscale maatregelen en de groothandelsprijzen zorgen ervoor dat een Belgische handelaar zeven procent duurder werkt dan zijn concurrent in Nederland, Duitsland of Frankrijk. Begin dan maar eens de concurrentie aan te gaan met buitenlandse winkels. Jaarlijks verliezen we nu al 2,5 miljard euro inkomsten aan buitenlandse concurrenten – maar toch weigert de regering om iets aan die structurele problemen te doen.”

In mei stelde Comeos het Witboek van de handel voor: een gedetailleerd rapport over de kostenstructuren van onze handelaars, vergeleken met die van hun concurrenten in de buurlanden. “Alle politici die ik ontmoette, zijn het met onze conclusies eens”, zegt Michel. “We vragen geen uitzonderlijke maatregelen – enkel het wegwerken van onze concurrentiële handicaps. We zouden de regering dààr graag werk zien van maken.

Bron : Comeos

Reageren


250 formules

Matchen

Passende selectie

Persoonlijk

Direct contact

Gratis